„Za období dvaceti let posloužil odborný personál v hospici více než 7 600 nemocných, ročně to je přes 400 pacientů. Od roku 2010 poskytuje kromě lůžkového hospice také péči mobilního hospice a ambulance paliativní péče," uvedla pracovnice červenokosteleckého hospice Eva Wagenknechtová.

K významnému jubileu připravil hospic dnes 7. prosince od 13 do 17 hod den otevřených dveří s možností prohlídky prostor hospice s výkladem.

Zítra se v rámci slavnosti setkají zaměstnanci hospice s představiteli Oblastní charity Červený Kostelec, s některými donátory a zástupci veřejného života. Večer téhož dne se uskuteční od 18 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci děkovná mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký.

„Hospic přijal poslání chránit zájmy těžce nemocných, těch, kteří nemají sílu ani možnost se svých práv na péči dovolávat," řekl ředitel Oblastní charity Miroslav Wajsar a dodal: „Po řadu let usilujeme o to, aby konec lidského života byl jeho pozitivním a důstojným završením, a to za předpokladu profesionální léčby bolesti, tlumení dalších příznaků onemocnění a za předpokladu, že nemocný nebude v osamocení bez zájmu ze strany jeho okolí. Snažíme se rozvíjet služby nemocným v návaznosti na jejich potřeby. Významné výročí je také především příležitostí projevit vděčnost všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na poskytování kvalitní hospicové péči v našem zařízení. "