„Turisté s pejsky rozličných ras navštěvují Informační centrum (IC) Broumovska během letních měsíců denně. Prvotně je zajímají turistické informace a atraktivity regionu. Turisté „pejskaři" si však okamžitě všímají také prodejních předmětů na podporu útulku. Soucítí s němými tvářemi, které v jejich životě nepotkalo štěstí, ba naopak - zažili týrání, osamělost, lidskou zradu a strach," komentuje dění v broumovském infocentru Jana Cónová. „Zejména majitelé osvojených zvířat se zpravidla zajímají o to, jak mohou pomoci a kupují útulkové předměty. Ochotně také vypráví o svých čtyřnohých přátelích a jejich vděčnosti za láskyplný domov. Někteří dokonce chtějí přispět hotově. Pozadu nezůstávají ani děti, které kupují hlavně pohledy s fotografiemi pejsků z útulku. Výtěžek z prodeje těchto předmětů putuje přímo na účet psího útulku," dodala.

Část zákazníků informačního centra údajně také touží navštívit psí útulek osobně. Někdy je důvodem rozhodnutí adoptovat pejska, jindy chtějí jen útulek spatřit na vlastní oči a přispět na jeho činnost.