Na Josefovské louky se nyní slétávají desítky druhů ptáků, z nichž některé tu nikdy předtím neviděli. Jarní vydatná řízená závlaha sem přilákala i takové druhy jako bizardní kachnu lžičáka pestrého, největšího krasavce mezi bahňáky jespáka bojovného nebo nohatého vodouše tmavého. Počet druhů ptačího parku se tak rozrůstá dokonce už na 154 druhů.

Ponechání kousku přírody na několik měsíců v roce vodnímu živlu tak přináší podle ochránců přírody zázraky. Přes některé nedůvěřivé postoje místních hospodářů louky zůstávají podle ochránců přírody loukami, které bude možné na začátku léta posekat. Zamokřené však navíc dají život ptákům a všem dalším složkám přírody.

„Trvale zde máme bekasiny, poprvé zahnízdil ledňáček, opět se na tahu zastavili jeřábi a denně se mění složení táhnoucích bahňáků," vypočítává správce rezervace Břeněk Michálek. „Největším letošním úspěchem by bylo zahnízdění čírek modrých, menších vzácných lučních kachniček, které se na Josefovských loukách zdržují a hnízdění vypadá velice nadějně. Josefovské louky se stávají lokalitou celostátního významu," dodal Michálek.

Přírodu ohrožují motorkáři

Co je zajímavé, že ptačí park není lidem uzavřen. Ornitologové ale od návštěvníků očekávají, že se budou k přírodě chovat ohleduplně. To bohužel neplatí pro některé motorkáře, kteří se na svých silných strojích prohánějí i v nejcitlivějších částech parku.

„Motorkáře se nám nepovedlo přesvědčit, z našich snah o rozumnou domluvu si nic nedělají. Ve spolupráci s městem Jaroměří jsme tedy bohužel museli zavést zákaz vjezdu na Josefovské louky," vysvětluje Michálek.

Pěší či cyklisté na louky mohou

A dodává: „Návštěvníky se zájmem o přírodu a ochotou ji respektovat ale stále vítáme. Pěší vstup, jízda na kole ani na koni omezeny nejsou, v době hnízdění doporučujeme procházku po valu Nové Metuje v severní části parku."

Vznikla nová pozorovatelna

Před nastupujícím jarem byla také dokončena první pozorovatelna na Josefovských loukách, kterou financoval Královéhradecký kraj. Stále ještě voní modřínem, z kterého je vyrobena, a již má za sebou zatěžkávací zkoušku. Totiž premiérovou návštěvu v podobě dobrovolníků, kteří přišli uklízet ptačí park v rámci druhého ročníku akce Ukliďme svět na Josefovských loukách.

Zájemci o organizovanou návštěvu s průvodcem jsou zváni v sobotu 2. května od osmi hodin na Vítání ptačího zpěvu.

Ptačí park Josefovské louky• Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý Ptačí park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2008. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.
• Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožní regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí sponzorů vykupuje a buduje na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.
• Návštěvníkům bude sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí jsou informační tabule, které seznámí s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli.