„Ptačí park Josefovské louky prokázal za dobu své existence velkou službu v zadržování potřebné vody, poskytování krásného místa k návštěvě a v neposlední řadě i ke zviditelnění našeho města. Darování pozemků k dalšímu rozvoji této nestátní ptačí rezervace považujeme za absolutně smysluplné,“ říká starosta Jaroměře Josef Horáček.

Vlhké louky u Jaroměře získávají ornitologové díky finančním darům veřejnosti a dalších podporovatelů. Mezi ně tímto počinem se výrazně zapsalo i město. „Pro ptačí park je to ohromná pomoc. Veliká vstřícnost Jaroměře vůči ochraně přírody by měla být vzorem pro další samosprávy. Obecní pozemky jsou k tomu, aby sloužily obecně prospěšným cílům, mezi nimiž právě ochrana přírody a zadržování vody nabývá na významu každým dnem,“ oceňuje revoluční rozhodnutí samosprávy v nakládání s krajinou ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

K vytváření mokřadů plných života využívají ochránci přírody historický zavlažovací systém a doplňují ho hloubenými tůněmi. Zadržováním vody tu vytvořili ideální místo pro ohrožené mokřadní ptáky. Někteří z nich, například vodouš rudonohý, nikde jinde ve východních Čechách nehnízdí.

Počet ptačích obyvatel Josefovských luk se stále rozrůstá. Právě na podzim minulého roku byl zjištěn další, pro Josefovské louky již 186. druh, sýkořice vousatá. „Jako každý podzim se tu zastavují vzácné severské slučky malé, návštěvníci mohou vidět i zimující lindušky horské nebo bekasiny otavní,“ jmenuje správce parku Břeněk Michálek další druhy ptáků, kterým Josefovské louky vyhovují.

Některé další parcely se stanou součástí pastviny divokých koní a praturů, kteří ornitologům pomáhají s údržbou pestrých luk. Pastvou a rozrušováním povrchu vytvářejí ideální podmínky pro hnízdění mokřadních ptáků a pomáhají tak řešit situace, se kterými si předtím ochrana přírody nedokázala příliš poradit.

„Ptačí park od svého založení řeší otázku příliš rychlého zarůstání hustou mokřadní vegetací v jarním období, kdy má tato rezervace sloužit lučním ptákům, především bahňákům, jako hnízdiště. Bahňáci, jak už název napovídá, upřednostňují raději obnažený povrch než vysoký hustý porost,“ vysvětluje správce ptačího parku Břeněk Michálek, a dodává, že vliv divokých koní dovezených v roce 2018 překvapil i samotné ornitology.

„Nejenže zavčas dokonale vypasou nejtvrdší mokřadní rostliny, ale pouštějí se i do mělké vody, kde s nepředstíraným apetitem vykousávají na dně rašící trávu. Tím zamezují zarůstání míst, kde bahňáci hledají potravu,“ oceňuje jejich přínos.

Nové darované pozemky se využijí i pro stavbu pozorovatelen a odpočívadel pro návštěvníky. Z bezpečné okružní stezky, která prochází břehovými porosty Nové a Staré Metuje („Josefovskou džunglí“), mohou příchozí pozorovat i pasoucí se divoké koně a pratury. Podobný pohled se mohl naskytnout i dávným lidem, když v době kamenné poprvé přišli do této krajiny.

Ptačí park Josefovské louky byl založeno roku 2006. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuje, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. Dosud je vykoupeno zhruba 60 % plánované plochy parku, jenž má 80 hektarů.