Starosta Náchoda Jan Birke dnes (10.9.) podepsal smlouvu o dílo se zástupcem firmy Bezedos Velké Poříčí. Po podpisu smlouvy tak již nic nebrání stavbařům začít práce na výstavbě nového chodníku pro pěší v úseku od budovy hasičské zbrojnice po řadové garáže po pravé straně komunikace ve směru od příměstské části Babí do Bělovse.

"Součástí stavby budou také stavební úpravy všech sjezdů včetně nových a částečné úpravy stávajícího chodníku. Nebudou chybět ani odvodňovací prvky, umístění dopravního zrcadla, sadové úpravy a výstavba opěrné zdi," uvedla k výstavbě tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

„Nový chodník v délce 523 metrů zabezpečí oddělením pěší a silniční dopravy především bezpečný pohyb chodců v ulici Ryšavého a v celém řešeném úseku bude vybaven bezbariérovými prvky,“ upřesnil starosta Jan Birke.