„Žádáme, aby obyvatelé na tuto výzvu nereagovali, protože se jedná o nesolidní firmu, která i přes osobní dopis pana starosty z května letošního roku, na který ani neodpověděla, nerespektuje pravidla pro odkládání nepotřebného textilu, hraček a obuvi platná v Novém Městě. Způsobuje tak městu nemalé škody," upozornil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Jaroslav Rohulán.

Už v květnu provedla firma ve městě sběr použitého textilu. Vedení města si však nepřeje, aby v této aktivitě pokračovala. Podle starosty Petra Hable totiž letáky vyzývají občany k porušování městské vyhlášky o nakládání s odpady, podle které občané města odkládají vytříděný a ještě použitelný textil, boty, lůžkoviny a přikrývky do dvou velkoobjemových kontejnerů či při městem organizované humanitární sbírce, která se shodou okolností koná dnes.

„15. května se staly veřejně vystavené pytle s textilem cílem nenechavců. Na několika místech z nich vybrali „lepší zboží", zbytek odhodili. Některé pytle byly ještě další den na některých místech ve městě," dodal Hable. Ten navíc upozornil, že smlouvu o spolupráci už má město uzavřenu s Diakonií Broumov, která věci ze sbírky používá hlavně k humanitárním účelům.