"Z důvodu všeobecně známé povětrnostní situace je do odvolání zakázán vstup do zámeckého parku! Nedoporučujeme ani průchod údolím pod vzrostlými stromy. Po uklidnění situace bude třeba provést zevrubnou prohlídku celého areálu, odstranit závady na stromech i budovách a provést úklid," jsou si vědomi správci zámku, že i když stav po pondělní vichřici se ani v Ratibořicích ani v Babiččině údolí zatím nejeví jako kritický, jsou preventivní opatření nutná.

Pád větví nebo i celých stromů může po jejich poškození nastat totiž i za několik hodin až dnů. "Děkujeme za pochopení a respektování přijatých opatření."

Jiří Řezník