Vloni touto dobou jsem zde říkal, že není mnoho pozitivních okamžiků v práci ředitele školy. Byl jsem tehdy tak trochu v krizi, protože škole ubývali žáci a řešili jsme, jaké nové vize škole dát. Dnes už je máme, otevřeli jsme se sociálním partnerům, získali jsme žáky do obou typů studia, jsme moderní, kvalitní, perspektivní škola.

Můžete si myslet: „No, ředitel bude asi vždycky chválit svou školu. Ale co o škole říká její okolí? Jak ji vnímají kontrolní orgány, žáci, učitelé, absolventi?

Kontrolní orgány zpravidla nechválí, protože jsou zřízeny proto, aby kontrolovaly a nacházely chyby. I když, samozřejmě, je důležité, co říkají, pro mě je důležitější hodnocení školy žáky a absolventy. A za poslední rok jsem o škole četl tolik pozitivního, že mě krize a deprese přešly.

Jedna žákyně nižšího gymnázia, o kterém se obecně říká, že zde jsou děti přetěžovány a že zde ztrácejí mládí, napsala: „Gymnázium mi dalo spoustu nových kamarádů. Mám to tady hrozně ráda, jsem strašně šťastná, že jsem nezůstala na základní škole. Díky gymnáziu jsem se naučila připravovat se doma a hlavně se do této školy těším a baví mě to tu."

Oceňují například základy jazyků

Kariérní diplomat na ministerstvu zahraničních věcí, Jaromír Vejrych, absolvent naší školy z roku 2005, nám napsal, že gymnázium byla jednoznačně dobrá volba. Vše, co u nás získal, později využil při studiích na filozofické i právnické fakultě a zvláště ocenil, že u nás dostal skvělé základy angličtiny a němčiny.

Dagmar Klimovičová, absolventka školy z roku 1998 a nyní šéfredaktorka prestižního magazínu o luxusních automobilech Top Cars, vzpomíná s hrdostí na naši školu a považuje za velké štěstí, že mohla na Gymnáziu v Broumově studovat.

Alexandra Nosková, jejíž tvář nepochybně znáte z České televize, absolvovala gymnázium v roce 2001. Na školu vzpomíná velmi ráda a s odstupem času zdůrazňuje, že i když se třeba některých předmětů bála, později náročnost učitelů ocenila. Třeba o angličtině říká, že kdykoliv ji po gymnáziu použila, setkala se vždy s kladnou reakcí, jak dobře ji na škole připravili.

Ředitelka ADC College London Jana Muruganathan Strausová, která maturovala na naší škole v roce 2004, nám napsala: „Gymnázium Broumov mi umožnilo studovat v prostředí s individuálním přístupem. Vyučující jsou zde pozitivní, a utváří tak ve studentech pozitivní přístup nejen ke studiu, ale i k životu jako takovému, což je základem každé úspěšné kariéry, tedy i té mé. Bez studia na gymnáziu bych nebyla tam, kde jsem dnes."

Nevím přesně, kolik let již Nadační fond Gymnázia v Broumově oceňuje nejlepší studenty, ale v době, kdy končili před chvílí zmiňovaní absolventi, to asi ještě nebylo. Jsem však přesvědčen, že mnozí z nich by mezi oceněnými byli. A stejně tak jsem přesvědčen, že studenti dnes ocenění budou jednou úspěšnými a významnými absolventy. Přeji to jim a jejich rodičům, Nadačnímu fondu Gymnázia v Broumově a jeho sponzorům, i škole samé.

My všichni společně se totiž podílíme na vzdělávání a vzdělanosti našich žáků, pozdějších našich absolventů, my všichni společně máme zásluhu nejenom na jejich profesní úspěšnosti, ale mnohdy i na osobní lidské spokojenosti. Nevím sice, co je z toho důležitější, ale děkuji všem, kteří se na vytváření těchto životních hodnot u našich studentů podílejí děkuji tedy především studentům samým, jejich rodičům, Nadačnímu fondu a sponzorům a učitelům broumovského gymnázia. Jestli se naše společné snažení byť jen trochu zúročí ve spokojeném životě našich absolventů, mohu i já, jako ředitel, být spokojen.

Karel Výravský