Demolice objektu bude stát zhruba milion korun, což je o tři miliony korun méně, než se původně plánovalo.
„Již dříve šly v areálu nemocnice k zemi zchátralá budova bývalého sirotčince a budova skladu, která stála před dnešním ředitelstvím,“ uvedla Jana Třešňáková (ČSSD), krajská radní odpovědná za oblast zdravotnictví.

Budova ředitelství vznikla jako provizorní soubor buněk v 70. letech. „Objekt byl nevyhovující a měl obrovské energetické ztráty. Vytápělo se přežitým způsobem, kdy v radiátorech proudila přímo horká pára. Provoz byl velice nákladný a dnešní dočasný nájem je levnější než provoz těchto stavebních buněk,“ řekl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Do konce letošního roku stavbaři strhnou ještě budovu infekčního oddělení, která udělá prostor plánované stavbě.

Po demolici začne příprava první etapy celkové rekonstrukce areálu nemocnice. Během ní vznikne centrální budova pro operační sály chirurgie, ortopedii, porodní sály a další obory. „Na místě ředitelství vzniknou parkoviště, později je nahradí komunikace a parkové úpravy, které budou obklopovat nové nemocniční pavilony,“ uvedl mluvčí hradeckého hejtmanství Imrich Dioszegi.

Oblastní nemocnice Náchod je největším oblastním zdravotnickým zařízením kraje. Ve spádové oblasti slouží zhruba 150 000 lidí a na svých odděleních nabízí 650 lůžek.