Zda však referendum bude podle záměru navrhovatelů současně s říjnovými komunálními volbami, není jisté. Referendum totiž musí nejpozději do 15. září projednat mimořádné zastupitelstvo, jehož svolání je značně nejisté.

„Věříme, že máme dostatečnou rezervu, abychom i v případě neuznání některých podpisů splnili zákonný počet deset procent oprávněných voličů," řekl jeden z členů petičního výboru Jan Ježek. Z 1775 podpisů, které organizátoři petice odevzdali předtím, totiž 333 neplatilo, a do zákonného počtu tak chybělo 207 podpisů.

Úředníci označili za vadu také to, že jako člen výboru byla vedena osoba, která nemá trvalý pobyt v Náchodě. Velkým problémem však zůstává, že jedna z otázek nemůže být podle úředníků státní správy předmětem referenda. Na to však organizátoři petice za referendum také zareagovali a poslali rozsáhlé odůvodnění, proč je podle nich daná otázka oprávněná.

Pokud úředníci uznají, že všechny zjištěné vady byly odstraněny, neznamená to, že k referendu dojde. Sbor dobrovolných občanů, který stojí v čele odporu proti stavbě obchodního centra, musí ještě přesvědčit nejméně devět zastupitelů nebo radních města, aby do 15. září svolali mimořádné zasedání zastupitelstva.

Pokud totiž chtějí, aby se referendum uskutečnilo společně s komunálními volbami, musí být včas vyhlášeno, což může udělat zastupitelstvo. To ale zastupitelé města nemohou v daném termínu stihnout, pokud se sejdou až na další plánované schůzi.

„V průběhu minulého týdne oslovili zástupci přípravného výboru osobně všechny členy náchodského zastupitelstva. Čtyřiadvacet ze sedmadvaceti však žádost o svolání mimořádného jednání odmítlo. Věříme ale, že zastupitelé ještě změní názor a referendum bude," míní zástupce Sboru dobrovolných občanů Michal Kudrnáč.

Pokud se referendum, které iniciátoři petice nyní tlačí kvůli komunálním volbám, což by zajistili vyšší účast, neuskuteční společně s komunálními volbami, bude podle organizátorů jeho další osud nejistý. „O dalším postupu by rozhodl širší okruh lidí, vedle přípravného výboru i podporovatelé referenda," dodal Kudrnáč.

Sbor dobrovolných občanů tvrdí, že projekt stavby hypermarketu na místě Tepny není v souladu s územním plánem. Stavba by podle nich také znamenala pro celé území neúnosné dopravní zatížení. Podporovatelé referenda si přejí, aby se pozemky v centru města využily lépe. Případné referendum má podle iniciátorů představitele města zavázat, aby se stavbou obchodního domu nesouhlasilo.

Radnice nyní jedná o ceně odkupu menší části pozemku o rozloze asi půl hektaru.

Daniela Erychlebová