Autobusy budou jezdit po objízdných trasách. Některé spoje budou ukončeny už na autobusové stanici a nepojedou dále na vlakové nádraží. Mezi autobusovým nádražím a železnicní stanicí bude po místních komunikacích autobusem provozována speciální linka.


Linky ve směru z Hronova budou v pracovní dny ukonceny na autobusovém nádraží a nebudou pokračovat k železniční stanici. Výjimku tvoří spoje zajíždející k Elitexu, které pojedou po objízdné trase přes Stolín, a poslední spoj s odjezdem ve 22.37 hodin z Hronova.


V sobotu a v neděli zůstane trasování všech spojů v původní podobě. Ve směru od Červené Hory a Olešnice budou vybrané spoje zajíždět ze Stolína k Elitexu, kde se otočí a pojedou zpět po objízdné trase. Autobusy od Rtyně v Podkrkonoší jezdící na trase Trutnov – Náchod, pojedou po objízdné trase přes Stolín a nebudou zajíždět železniční stanici a do Lhoty.


Spoje na Náchod začínající nebo končící jízdu v Červeném Kostelci na vlakovém nádraží budou jízdu začínat či končit na autobusovém nádraží. Zajištěna bude návaznost mezi speciální linkou a všemi spoji na linkách od Hronova pokud jsou dané spoje vedeny až k železnicní stanici.


Dále bude zajištena návaznost mezi speciální linkou a linkami na trase Trutnov - Náchod na zastávce Červený Kostelec, autobusové nádraží od Náchoda i na Náchod. Cestující, kteří nastupují či vystupují na zastávce Červený Kostelec železniční stanice ve směru ze Rtyně nebo do Rtyně, budou mít náhradní zastávku Červený Kostelec, Lhota, križovatka.


Zastávka se nachází přibližně 400 metrů od vlakového nádraží. Zastávka Červený Kostelec, Luko bude ve směru Červená Hora a Olešnice přemístena zhruba o 200 metrů směr Stolín. Zastávka Červený Kostelec, Lhota, odbočka k železniční stanici nebude obsluhována žádnými spoji.

(Milan Slezák)