„Na stavbě proběhlo předepnutí nosné konstrukce, brokování povrchu mostu a přibyla pečetící vrstva. Dále je hotová izolace pod římsy a montáž křídel mostu,“ informoval novoměstský městský úřad s tím, že další práce se zaměří na betonáž křídel a montáž říms.

Stavbaři pracují také na opravě ulic Na Strážnici a Nahořanská. Až do 3. října se zde pokládají asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky s ulicí U Letiště až po křižovatku s obcí Nahořany. Řidiči v těchto dnech nesmí vjíždět na asfaltovou plochu, aby nedošlo k jejímu poničení.