„Cílem našich blokád není vytvoření velkých kolon vozidel, které v každém případě způsobují určitý problém řidičům, za což se jim omlouváme. Chceme prostřednictvím médií upozornit na neřešení dopravní situace v Náchodě,“ vysvětluje předseda OD Obchvat Náchoda Jan Chaloupka. „I když, jak jsem říkal minule, ideální by bylo vytvoření kolony až před ministerstvo dopravy v Praze. Dnes bych doplnil i o poslaneckou sněmovnu, která by měla vytvořit kvalitní zákony umožňující zrychlení příprav staveb, výkupů pozemků a odstranit neoprávněné obstrukce různých spolků,“ dodal s tím, že cílem sdružení je upozornit na to, že obyvatelé Náchodska mají dlouhodobý dopravní problém. „Tento problém se netýká jenom obyvatel Náchoda, ale i širokého okolí – odhadem 60 000 lidí,“ uvádí Chaloupka.

Účastníci blokády se sejdou dnes odpoledne v 16 hodin na parkovišti u nové polikliniky, kde si nejprve vyslechnou důvody blokády a informace o jejím průběhu a pak na 20 minut přecházením po přechodech uzavřou provoz.

Obchvat Náchoda:
Občanského sdružení Obchvat Náchoda, vzniklo v říjnu loňského roku a je nápomocno vedení města a ŘSD ČR Správa Hradec Králové s přípravou a realizaci obchvatu Náchoda. Mimo této činnosti zorganizovalo v dubnu letošního roku setkání lídrů politických stran kandidujících do poslanecké sněmovny s občany Náchodska na téma doprava v Královehradeckém kraji a v Náchodě. V září zorganizovalo obdobné setkání lídrů politických stran a seskupení kandidujících do zastupitelstva města. Téma opět doprava v Náchodě.

Sdružení Obchvat Náchoda zkouší různé varianty, jak svou vizi vyřešení dopravní situace ve městě prosadit. „Zkoušeli jsme psát na Ministerstvo dopravy ČR a hlavnímu hygienikovi ČR, ovšem s malým nebo žádným výsledkem. Stejně tak dopadlo vedení města. Jaké bylo naše poslední překvapení, že obyvatelé, kterým prokazatelně vzniká škoda na zdraví nejsou účastníky správního řízení a tudíž nemusí být KHS informováni o nápravných opatřeních, které mají zlepšit jejich situaci. Taky tak KHS neučinila. To snad je možné jen u nás,“ nevěřícně vrtí hlavou Jan Chaloupka
OS již vážně zvažovalo možnost podání trestního oznámení na stát, potažmo ministerstvo dopravy. Důvodem mělo být poškozování zdraví obyvatel ulic Pražská a Polská z důvodu hluku a vibrací, které následně způsobují nepříjemný zvuk. „Faktem je, že ŘSD přistoupilo u domů k výměně oken za protihluková za což jim patří dík. Po konzultaci s právníky a s ohledem na obtížnou vymahatelnost práva v ČR a vysokou finanční náročnost a nejistý výsledek jsme od trestního oznámení upustili. Takže nám v podstatě nezbývá jiná možnost než, že se dnes společně sejdeme a blokádou dopravy na problém upozorníme,“ dodal Chaloupka.

Organizační opatření blokády dopravy
Pořadatelé žádají účastníky dnešní protestní akce, aby dodržovali pokyny pořadatelů, kteří mají na sobě výstražnou bezpečnostní vestu a návlek s logem občanského sdružení Obchvat Náchoda.
Blokáda dopravy bude pouze přecházením chodců po přechodech na kruhové křižovatce u Slávie a přechodu křižovatky Palachova s Němcovou. Délka blokády bude 20 minut.
Přecházení chodců po přechodech bude zahájeno krátkou sirénou sanity, která vjede ke středu kruhové křižovatky u Slávie a bude zde následně vykonávat zdravotní službu.
Chodce na přechody zavedou z bezpečnostních důvodů pořadatelé ve výstražných vestách, kteří následně zůstanou stát na dělících ostrůvcích uprostřed vozovky. Jednotliví pořadatelé budou zajišťovat bezpečnost na svém přechodu. Směr pochodu je změněn, bude proti směru hodinových ručiček, to je změna oproti první blokádě. Osoby, které by se případně pohybovali v době blokády mimo přechody budou usměrněny na přechody. Je to z důvodu průjezdu vozidel IZS.
Ukončení blokády oznámí krátkým zahoukáním sirény sanity. Pořadatelé odejdou z přechodu jako poslední a s nimi odjede i sanita. Tím bude blokáda dopravy ukončena.