Už příští týden totiž začne rekonstrukce kruhové křižovatky u Slávie, klíčového dopravního uzlu v centru Náchoda na hlavním mezinárodním tahu na Polsko. Denně přes ni projede téměř třicet tisíc automobilů a kamionů. A s rekonstrukcí se tak dají čekat i komplikace v dopravě ve městě.

„Takže do školy vlakem," poznamenal k článku Deníku na internetu Jan Růžička.

Křižovatka se bude rekonstruovat ve dvou etapách a vždy jedna její část zůstane průjezdná. Dopravu budou od šesti ráno do šesti večer řídit pověření pracovníci kyvadlově. „Fyzicky budou fronty, které bezesporu budou, monitorovat a přednostně pouštět automobily tak, abychom z těch front ukrajovali tam, kde budou větší," uvedl starosta Jan Birke. Přes noc budou průjezd staveništěm řídit semafory.

„Musí se to zvládnout. V Jaroměři během rekonstrukce hlavní komunikace napříč městem také doprava jezdila jedním pruhem, druhý se opravoval a zvládlo se to," uvedl Pavel Hlaváč z Dopravního inspektorátu policie v Náchodě. Policie se podílela na přípravě dopravních opatření a je připravena okamžitě řešit i náhlé situace. Může k nim s ohledem na intenzitu dopravy ve městě dojít.

Stačí třeba, aby nějaký nepozorný řidič způsobil byť jen drobnou kolizi kdekoliv a může se to stát hned. „Většinou řešíme případy, když se doprava začne ucpávat bokem, a pak ji řídíme," dodal Pavel Hlaváč.

Policie i radnice už včas varovala kamionové dopravce od jihu po sever Evropy, kteří městem projíždí, aby se Náchodu vyhnuli a ulevili mu tak. Upozorněni na to mají být třeba už i na hradecké dálnici. „Sami teď musí pochopit, že je pro ně výhodnější jet jinudy, než tady stát v kolonách," uvedl Pavel Hlaváč.

Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie začne 15. března. „Jsme si vědomi, že omezení během stavby se dotknou dopravní situace na průtahu městem i v centru, komplikaci to bude znamenat i pro chodce. Proto bychom rádi požádali chodce i řidiče o shovívavost v průběhu prací," řekl starosta Jan Birke.

Situace nebude jednoduchá

Dopravní situace v následujících měsících tak určitě nebude jednoduchá. „Policie, respektive Dopravní inspektorát v Náchodě, si proto vyhradil právo změnit či doplnit přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rámci této stavby tak, aby v případě nutnosti bylo možné zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu," sdělil starosta Birke a dodal: „Původně jsme uvažovali z důvodu lepší propustnosti vozidel o otočení směru jízdy v ulici Volovnice. S největší pravděpodobností k tomu přistoupíme až při úpravách křižovatky u Čedoku." Na opravu křižovatky u Slávie totiž naváže kompletní rekonstrukce, respektive výstavba téměř nové okružní křižovatky u Čedoku. Potrvá do podzimu.

V rámci oprav křižovatky u Slávie dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí plynu, vodovodu, kanalizace a přeložek některých kabelových tras. Na to bude navazovat rekonstrukce samotné vozovky, výměny obrub a další změny. Po rekonstrukci a stavebních úpravách má křižovatka přispět k plynulejší dopravě a bezpečnějšímu průjezdu.