Stále více řidičů kamionů se proto snaží hlavní komunikaci 1/33 v centru Náchoda objet, a to po vedlejších silnicích. Tam pak nákladní vozidla ohrožují další účastníky silničního provozu a často dochází k velmi kolizním situacím pro řidiče i chodce.

Město proto zavedlo opatření. „V ulicích Purkyňova, Dobrošovská a v ulici Němcové směrem k nemocnici je nově umístěné přechodné dopravní značení - zákaz vjezdu nákladních vozidel,“ informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Zákazová značka pro tranzit nákladní dopravy přibyla i na okružní křižovatce u Slavie, aby řidiči kamionů nevyužívali komunikace v příměstské části Lipí.

Je ovšem otázkou, kolik řidičů tyto značky „přehlédne“ nebo pojedou slepě podle navigace.