„Tito pracovníci pozbyli důvěry romských občanů, pro které měli vykonávat práci v rámci jednání městského zastupitelstva, městské rady a jiných institucí. Jejich chování a jednání je naprosto neslučitelné s etikou, morálkou a leckdy i tradicemi naší národnosti,“ stěžuje si část romské komunity.


Té se navíc nelíbí, že hospodaření s dotacemi, které město na činnost terénních pracovníků dostalo od státu, je naprosto neprůhledné a vyvolává dojem, že dochází k úniku peněz mimo účely, pro které byly určeny.


„Jsme si jisti, že se kancelář terénních pracovníků nevyužívá k účelům, pro které byla zřízena. Kancelář slouží spíše jako kuřárna, telefonní ústředna a rodinný podnik,“ nelíbí se Romům.