Projekt realizace čtyř rozhleden v Kladském pomezí, které mají vyrůst kromě Čápu i ve Slavíkově, Vysoké Srbské a Hořičkách zatím naplnění nenašel. „Doposud se nestihla dotáhnout projektová dokumentace některých rozhleden do takového stupně připravenosti, abychom mohli podat žádost o evropský grant v prvním kole,“ přiblížil současnou situaci při nedávném otevření naučné stezky Bischofstein teplický starosta Milan Brandejs.


Půdorys rozhledny bude mít rozměr 5 x 5 metrů, protože na nejvyšší bod vrchu Čáp by se prostě větší stavba nevešla. Výška rozhledny proto nemůže být nijak závratná a stavba bude měřit deset a půl metru. I to je ale dostačující, aby se výletníci dostali nad hranici lesa a rozhledna jim tak umožnila panoramatický pohled 360º po okolních kopcích – na Krkonoše, Javoří a Jestřebí hory, Ostaš, Hejšovinu, Bor a Broumovské stěny. Kromě středového vřetenovitě stoupajícího schodiště, které budou tvořit pozinkované kovorošty, bude jinak celá rozhledna dřevěná. Předpokládaným materiálem by měl být modřín, který bude ošetřen v souladu s podmínkami Správy CHKO Broumovsko.


Návrh lehké a vzdušné kovovo–dřevěné kombinace rozhledny na Čápu pocházi od projektanta Antonína Olšiny, jenž je autorem čtyř podobných rozhleden v Mikroregionu Toulovcovy Maštale na Pardubicku. „Každý jeho návrh je originál, jenž se nikde neopakuje,“ prozradil Jaroslav Rohulán, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Branka, která již vložila do projektu částku 60 tisíc korun za studii k územním rozhodnutím. Rozpočet projektu na čtyři rozhledny je 6,6 miliónu korun.


S Teplicemi nad Metují a Vysokou Srbskou má již Branka podepsanou Partnerskou smlouvu, dosud ale chybí její podepsání s Hořičkami a Horní Radechovou, kde se prozatím situace jeví problematická, neboť obce nemají v platnosti územní rozhodnutí a proto bylo podání žádosti o projekt posunuto do dalšího vyhlášení – to ale bude zřejmě až příští rok na jaře.