Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i na podzim. Přestože se stav hladiny „Východočeského moře“ díky několika deštíkům mírně zlepšil, vodohospodáři stále toužebně očekávají srážky.

„Naštěstí se ta situace za poslední měsíc nezměnila k horšímu. Něco málo napršelo a díky tomu jsme byli částečně schopni Rozkoš z těch srážek doplnit - jednalo se řádově o vzestup hladiny o deset centimetrů,“ uvedl včera vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Byť nepršelo nijak mimořádně, tak i to stačilo na částečné nasycení nízkých průtoků. Proto si vodohospodáři mohli dovolit vodu v nádrži pošetřit a na nějaký čas přerušit „dotaci“ do opatovického uzlu.

Upouštěnou vodou „dotují“ lepší průtok v řekách

Rozkoš začali vodohospodáři vypouštět kvůli zajištění minimálních zůstatkových průtoků, a umožnění odběru vody pro potřeby elektrárny v Opatovicích hned na začátku léta. „Napřed jsme dotovali dvěma, později až čtyřmi a půl kubíku vody za vteřinu. Odtok z nádrže jsme museli zvýšit proto, abychom dodrželi osm, osm a půl kubíku v profilu opatovického jezu. To znamená, že z nějakých osmi kubíků, které tekly v létě na Labi pod Hradcem Králové, tak polovinu tvořila voda z Rozkoše,“ vysvětlil Jiří Petr pojem „dotace“, kterou českoskalická nádrž pomáhala k lepšímu průtoku v řece.

Sucho na přehradě Rozkoš.
Sucho ubralo Rozkoši tři čtvrtiny vody

Tento model fungoval celé léto a část podzimu. Díky drobnějším srážkám v průběhu září a října mohla být dotace třeba na dva, tři dny přerušena. „Situace v nádrži je relativně kritická a pokud má plnit své účely, což je zajištění průtoků pro potřeby opatovické elektrárny, tak musíme s vodou šetřit co nejvíce,“ je si vědom vodohospodář.

Doufají, že brzy nastane také vlhčí období

Přestože by v příštích dnech opět mohlo zapršet, tak se by se mělo jednat jen o drobné „přepršky“, které situaci nijak zásadně neovlivní. Rozkoš s objemem vody, který aktuálně má, může plnit svou funkci až do začátku příštího roku.

„Dá se předpokládat, že zimní období by mohlo být vlhčí, a s každou srážkou která přijde, tak se termín, kdy by mohla hladina klesnout na nejnižší hranici, oddaluje. Za podzim se to posunulo zhruba o měsíc,“ říká Jiří Petr, že na listopad a prosinec je pro elektrárnu voda zajištěná.