„Stavební úřad proto dále postupoval dle zákonných norem. Nařídil vlastníkům odstranění stavby z důvodu jejího havarijního stavu a stanovil lhůtu, kterou vlastník nesplnil. Stavební úřad proto přistoupil k exekuci provedením náhradního výkonu rozhodnutí," informoval Tomáš Kábrt z městského úřadu.

Město zajistilo dodavatele a došlo na demolici. Ta si vyžádala náklady ve výši 400 tisíc korun. Finance bude město vymáhat po vlastníkovi.