Práce podle slov starosty městyse Machova, pod který Bělý spadá, Jiřího Krtičky, budou spočívat v odbahnění rybníka, zrekonstruování hráze i přítokové vpusti a dále bude opraveno koryto zmiňovaného potoka.


„V současné době již probíhají projektové práce. Stavebně bude vše zahájeno někdy v zimě,“ informoval nás Jiří Krtička. Podle jeho dalších slov nebude muset obec do oprav investovat žádné finanční prostředky. Vše totiž zaplatí Lesy ČR s tím, že koryto Třeslice jim bude odprodáno jako správci toku. Rybník zůstane nadále majetkem obce.


„Rybník v Bělém je pro nás velmi důležitý, protože je zde veliký problém s požární vodou. Kdyby došlo někdy v tamnějších lesích k požáru, bude voda čerpána právě z rekonstruované vodní plochy,“ uvedl starosta.