Místa pro měření byla vybraná z důvodu zvýšení bezpečnosti a v rámci zklidnění dopravy, a to na základě podnětů občanů a ve spolupráci se zástupci Policie ČR.

Okamžitá rychlost projíždějících vozidel se nyní měří v ulici Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda a v ulici Kostelecké na sil. I/14 ve směru do Náchoda. Úsekové měření rychlosti je nově v Malém Poříčí v ulici Broumovská na sil. II/303. Na všech uvedených místech musí řidiči dodržovat rychlost stanovenou obecnou právní úpravou na 50 km/hod.

Na třech frekventovaných silnicích v Náchodě nechala radnice nainstalovat kamery. Měřit rychlost projíždějících aut začnou zřejmě v létě, ale řidiči dávají nohu z plynu už nyní.
Kamery začnou v Náchodě měřit rychlost. Došlápnou si i na Poláky

„Místa pro měření byla vybrána velmi pečlivě ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti, proto jeden z radarů je umístěn právě v ul. Kostelecké v bezprostřední blízkosti základní školy. Úsekové měření v Malém Poříčí bylo zvoleno z důvodu, že se jedná o místo dle statistik s největším počtem vážných dopravních nehod. Měření v ul. Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda bylo vybráno s cílem zklidnit provoz v tomto místě a to hlavně v nočních hodinách, kdy zde velmi často překračují povolenou rychlost zejména zahraniční řidiči,“ komentoval výběr měřených úseků starosta Náchoda Jan Birke. 

Varující nápis ZPOMAL

Místa nejsou osazena svislým dopravním značením „Měření rychlosti“ a „Konec měření rychlosti“, ale je zde instalováno zařízení SYDO Traffic ZEUS, které poskytne řidiči informaci o jeho rychlosti, případně zobrazí nápis ZPOMAL ve vzdálenosti 100 až 20 m a umožní mu reagovat snížením rychlosti. Pokud rychlost nesníží, na rychlost v místě povolenou, zařízení vytvoří obrazový záznam a postoupí ho ke správnímu řízení.

„Nákupu a instalaci zařízení předcházela několikaměsíční příprava. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých dotčených odborů MěÚ Náchod, Městské policie Náchod a vedení města," uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof a doplnila, že rada města schválila realizaci projektu k měření rychlosti na vybraných stanovištích včetně informace o výši odhadovaných nákladů a způsobu jejich kalkulace v březnu letošního roku. Současně také radní schválili nákup nadstavbového modulu SW SYDO Traffic Scan MP. Ten umožní zachycení všech vozidel, která sledovaným úsekem projedou, a následně je schopný poskytnout o takovém vozidle či osobách v něm detailní informace Policii ČR při případném pátrání, což výrazně podpoří řešení kriminality na území města.

„Náklady na pořízení představují částku bezmála pět milionů korun, pro zajištění průběhu správních řízení bylo nutné posílit odbor dopravy prozatím o dva pracovníky," informovala Nina Adlof. Návratnost investice se dle zkušeností z jiných měst odhaduje mezi deseti až dvanácti měsíci od spuštění provozu.