S tím souvisí i omezení tras pro pěší. Všechny trasy jsou pro chodce označené vodorovným i svislým značením, a to nejenom v rekonstruovaném areálu nemocnice, ale i mimo něj.

„Pro lepší orientaci pacientů i návštěvníků nemocnice jsme posílili naše infocentra o pracovníka, který dle potřeb zajistí doprovod na příslušné odborné pracoviště. Tato služba je zajišťována v pracovní dny v dopoledních hodinách, kdy je největší frekvence pacientů na jednotlivých ambulancích i na radiodiagnostickém oddělení. Pracovníka najdete v ambulantním pavilonu (A) v infocentru u lékárny,“ oznámilo vedení špitálu.

Věří, že nová služba zvýší komfort při průchodu na jednotlivá pracoviště a zajistí i větší pocit jistoty před plánovaným vyšetřením.