„Přesná čísla ještě zatím nemám, počítám, že petice různých míst k nám budou přicházet ještě v příštích dnech,“ říká autor petice Tomáš Havrlant, který se už pomalu připravuje na říjnovou schůzi poslanecké sněmovny, kde otázku vlků u nás chce vnést do debaty zákonodárců

„V posledních letech dochází k dramatickému nárůstu vlčí populace. S tím je spojený obrovský tlak na chovatele pasených zvířat. Čím dál častěji dochází k neomluvitelnému utrpení zvířat, která jsou terčem útoků vlků,“ dlouhodobě upozorňuje chovatel ovcí a starosta Vernéřovic Havrlant na nerovné rozložení sil mezi domestikovanými přežvýkavci a vrcholovým predátorem. „Zkušenosti z ciziny ukazují, že i přes vynaložení obrovských finančních a pracovních nákladů, nelze těmto útokům účinně zabránit,“ říká, čímž odůvodňuje požadavek petice, aby příslušné státní orgány se zasadili o změnu současné právní úpravy, která vlka chrání po celém území republiky.

Pro zvolené poslance to nebude téma neznámé. V srpnu vyrazil Tomáš Havrlant na agrovýstavu Země živitelka do Českých Budějovic, kde měl i před několika poslanci prezentaci nazvanou „Děláme z vlků modlu?“, v níž je seznámil, jak k vlčí problematice přistupují třeba v Německu, Francii, Norsku, Švédsku, Slovinsku či Švýcarsku. „Reakce publika byla vesměs chápavá k postoji a situaci chovatelů. Teď je potřeba udělat i ten legislativní krok, který by vedl k zamezení nekontrolovanému šíření vlčí populace,“ přál by si Tomáš Havrlant, který stojí v čele obce, kde se shodou okolností v druhé polovině října bude konat seminář Vlčích hlídek. Ten pořádají ochránci šelem, a cílem dobrovolníků je monitorovat výskyt vlků na Broumovsku.

Petici podporuje svým názorem i Myslivecká komise Agrární komory ČR, která doporučila, aby v novele zákona o myslivosti byl vlk přeřazen z kategorie přísně ohrožených živočichů do kategorie nižší. Cílem této změny je, aby bylo možné ho lovit.

Jasný názor na vlčí výskyt na Broumovsku má i předseda MS Bor Machov Petr Zima. "Takřka dvacet pět let jsme se u nás v honitbě věnovali chovu mufloní zvěře. Dosáhli jsme na základě jednoduchých vzorců výsledků, jako do této doby nikdo na světě. Za vším stojí mnoho úsilí a práce, jejíž výčet by vydal na mnoho esejí. S přítomností vlka se během jednoho roku změnil nejlepší a na světě ojedinělý chov ve stádečko zbylých naprosto dezorientovaných jedinců," nezastírá, že žádný myslivec nemůže mít z přítomnosti vlka ve své honitbě radost.

Požadavky petice:

• Rajonizace vlčí populace – vymezení území bez vlků

• Stanovení počtu vlků, který je únosný pro jednotlivé regiony

• Povolit eliminaci vlků při napadení stáda

• Vyřazení vlka ze seznamu kriticky ohrožených druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.

• Podporujeme požadavek na vyřazení vlků ze současného stupně ochrany v Bernské úmluvě a ve Směrnici o stanovištích

• Hrazení 100 % přímých i nepřímých nákladů spojených s vlky

• Vyplácení reálných náhrad za škody v krátkém čase