Z navrženého záměru nemají žádnou radost sousedé z vedlejšího rodinného domu, kteří mají nemilé zkušenosti s provozem někdejší myčky na tomto místě.

Zdeněk Weinsberg hlavně poukazuje na systém, který je podle něj krajně bezohledný vůči hospodaření s pitnou vodou. „Z obecného hlediska mi na tom nejvíc vadí, že projekt nepočítá s žádnou recyklací použité vody v nějakém uzavřeném obvodu. Dříve tam mezi dvěma boxy bylo technologické zázemí, které vodu čistilo a dopouštěla se jen voda, která se odpařila nebo se vyvezla na kapotách aut,“ říká Weinsberg, který navrhovanou variantu z vodovodního řadu přes jímku do kanalizace považuje za nehorázné plýtvání.

„V současné době, kdy se bez přestávky mluví o nedostatku vody, mi to přijde jako pohrdání přírodou. Pomalu nemáme čím zalívat zahrádky, a tady budou pitnou vodou omývat auta?“ kroutí nevěřícně hlavou.

„Ano – myčka bude napojena na stávající vodovodní řad,“ potvrdil nám včera budoucí provozovatel myčky David Ducháč. „Odpadní vody z mytí budou samozřejmě svedeny přes odkalovací jímku a odlučovač lehkých kapalin do splaškové kanalizace. Mycí produkty jsou ekologicky nezávadné,“ říká David Ducháč a dodává, že tento systém je běžný nejen u nás, ale i v ostatních zemích.

PITNÁ VODA BEZ RECYKLACE NEZNÍ DOBŘE
Co je běžné v ostatních zemích, nechce přijmout za standard ekologický aktivista Jiří Malík ze sdružení Živá voda. „Podle mne hrozí, že vzniknou průmyslové odpadní vody – navíc s neznámou chemií, s možností kontaminace vody ropnými látkami jako jsou maziva či hydraulické oleje. Zejména když to bude samoobsluha, tak lidi si tím vyčistí i spodek či umyjí i olejovou vanu a podobně,“ upozorňuje na možnou nedisciplinovanost budoucích uživatelů.

I jemu vadí, že voda myčkou jen jednorázově proteče a skončí v kanalizaci. „V dnešní době použít pitnou vodu bez recyklace je nepřijatelné,“ má jasno.

O PLÁNOVANÉ STAVBĚ SE DOZVĚDĚLI Z VÝVĚSKY
Zhruba před dvěma měsíci Zdenek Weinsberg oslovil stavební úřad s tím, že se v sousedství dějí nějaké stavební práce a nikdo nic neví. „Slíbili mi, že jako účastníci stavebního řízení budeme osloveni, ale to se nestalo. Přitom dotčenými jsou pouze dvě fyzické osoby, a přesto jim zahájení společného řízení nebylo oznámeno korespondenčně, jak bylo v předchozích měsících domluveno, ale formou veřejné vyhlášky.“

close Pyramida by měla sloužit jako myčka. info Zdroj: Deník / Jiří Špreňar zoom_in

Obavy z provozu myčky má Weinsberg podle svých slov opodstatněné. „Zažili jsme to už v minulosti,“ připomíná, že před lety u pyramidy myčka už fungovala. „Třeba ve dvě hodiny ráno tam přijeli mlaďáci, pustili si rádio na plný pecky, aby přehlušili rámus vysokotlaké myčky, a začali mýt auta. Zaráží mě dále i to, že se k záměru nevyjádřilo město, když jsou v přímém dotčení děti v sousední školce.“

CHTĚJÍ OVLIVNIT PROVOZ MYČKY
Proti předloženému návrhu budoucího fungování mycího centra se proto hodlá bránit. „Najali jsme si právního zástupce a certifikovanou stavební inspektorku, která nám naše námitky bude zpracovávat. Chceme předložit náš návrh, jak bychom byli schopni ten záměr akceptovat – jde nám o to, aby mycí boxy měly vrata a technologie nešla spustit, kdyby dveře byly otevřené, a vysavače aby byly v době nočního klidu vypnuté.“

Prostě chce docílit toho, aby je myčka v sousedství neomezovala a ne-otravovala jim život.