"Jedná se o růžově kvetoucí plnokvětý kultivar Prunus serrulata 'Kanzan'," přidala přesný botanický název mluvčí radnice Nina Adlof, která připomněla jak se sakury před dvaceti lety na Pražskou ulici dostaly.

"Před rokem 2002 zde rostly jen hlohy. Jednalo se o růžově kvetoucí kultivar. Tyto stromy ale postupně chřadly a výrazně prosychaly. Město Náchod je proto nechalo odborně posoudit Agenturou ochrany přírody a krajiny Praha," uvádí Nina Adlof, že AOPK měla především posoudit možnost napadení hlohů bakteriální spálou růžovitých.

"AOPK napadení vyloučila a charakter prosychání přisoudila spíše silné automobilové dopravě. V průběhu dalších let se ani přes pravidelnou údržbu zdravotní stav hlohů výrazně nezlepšil. Zvýšená péče o stromy vyžadovala zvýšené náklady než jsou běžné u jiných alejových stromů a s ohledem na mizivý efekt se město Náchod rozhodlo pro obměnu celé aleje," uzavřela ohlédnutí na počátek sakurového období, kdy byly nové stromy vysázeny před dvaceti lety mezi hlohy, které byly pokáceny až po zakořenění a ujmutí nových stromků v průběhu let 2003 a 2004.

"Sakury byly zvoleny pro zachování růžového parteru Pražské ulice a díky tomu nám ji každoročně touto dobou rozzáří do růžova."