Pro porovnání například v roce 2010 to bylo necelých 300 tisíc korun.

Na důvody tohoto enormního nárůstu jsme se zeptali Ing. Aleše Cabicara (na snímku) /TOP09/, náchodského radního a předsedy dozorčí rady SBNA s.r.o.

Jak je to možné a čím jste tohoto výsledku, který je velmi příznivý pro Náchod, dosáhli?
Jedná se o uvedení do praxe celkové filosofie naší čtyřkoalice, totiž důsledně hospodařit s každou korunou, neoddávat se nějakým finančním orgiím, mít pod striktní kontrolou náklady.

Jdeme do doby, kdy se každý jedinec nebo rodina musí chovat maximálně zodpovědně k financím, o to více to platí v případě našem, kdy rozhodujete o majetku druhých občanů, o majetku veřejném.

Můžete nám říci, jaká konkrétní opatření jste v městské organizaci museli přijmout?
Těch bylo samozřejmě více, od personálních změn na té nejvyšší úrovni, přes cenové narovnání námi pronajímaných městských prostor až přes například důsledné vymáhání dlužných částek a striktní uplatňování pravidla“ Dvakrát a dost“ přijatého čtyřkoalicí.

Samozřejmě, že musím zmínit také důsledné zvažování budoucích přínosů jednotlivých oprav a tak dále, kdy jsme jednoznačně opravy či investice, které nemají své opodstatnění v možných budoucích výnosech, omezili na minimum.

Takže vy osobně jako radní a předseda dozorčí rady musíte být spokojen, nebo ne?
Ano i ne. Samozřejmě je to skvělý výsledek, pro rozpočet města to jsou velmi výrazné vydělané prostředky.

Na druhou stranu spokojenost s něčím vyjadřuje stagnaci a přijmutí stavu jako maximálně možného, a to si nemyslím. Jsem názoru, že můžeme pro Náchod vydělat ještě více.