„Rozhodli jsme se, že výtěžek ze sběru půjde na pomoc nějaké škole postižené povodní,“ vysvětlila Michaela Cvejnová z 9.C a dodává, že třída 9.C na hodině výtvarné výchovy vyrobila plakáty, které pak vyvěsili po celé škole, aby bylo všem jasné, na co bude výtěžek ze sběrové akce určený. „Paní učitelka Králíčková pak kontaktovala některé školy ze zatopených oblastí. Na jedné škole se jí dostalo informací, že více, než jejich škola, byla postižená ZŠ ve Višňové na Frýdlantsku. Této škole jsme se tedy rozhodli trochu pomoci,“ upřesnila Michaela Cvejnová.

Celkem bylo nasbíráno 10 380 kg starého papíru. Nejvíce nasbírala třída 4. A (celkem 1801 kg, průměr na žáka 78 kg). Některé třídy sice nenasbíraly tolik papíru, ale přispěly malým finančním obnosem. Výtěžek z této akce činil 14675 korun a bude odeslán zmíněné ZŠ Višňová, která tyto prostředky použije na pomůcky pro své žáky. „Všem žákům, kteří pomohli, děkujeme,“ dodala Michaela Cvejnová z 9.C. (mc)