Vyplynulo to z výzkumu, který provedla společnost Westminster, která oslovila 505 občanů po celé republice a zkoumala jejich informovanost o vstupu do schengenského prostoru.

Výsledky průzkumu ukázaly, že tři čtvrtiny respondentů se této změny nebojí a jedna čtvrtina dotazovaných se vstupu do schengenského prostoru obává. Jako důvod uváděli strach ze zvýšení zločinnosti, přílivu drogových dealerů a převdaču lidí, nebo vpádu islamských radikálů.

Větší povědomí o praktických dopadech vstupu měli muži. Naopak menší znalosti prokázali lidé mladší 19 let a starší občané.