„V pondělí jsme se ubytovali, zkusili si nízké lanové centrum a vyrazili na procházku po okolí. Hned druhý den nás čekal celodenní výlet na Ruprechtický Špičák s rozhlednou. Ke konci jsme byli vyčerpaní, ale nakonec jsme všechny ty kopce zdolali,“ chlubily se Petra Dušková a Aneta Mertlíková.

Na co se však děti nejvíce těšily, bylo lanové centrum s 21 atrakcemi.

„Velké lanové překážky jsou ve výšce asi 10 metrů. Nikdo se ale nemusí bát, že spadne. Všichni jsou zde řádně zajištěni,“ popisují Tomáš Wágner, David Sádovský a Marin Úradníček. „Mnoho dětí brečelo, ale nakonec strach překonaly a došly do cíle,“ prozradily Anička Zelená a Maruška Škodová.

„Na Janovičkách se nám líbilo. Nejlepší bylo opékání a hry, které jsme hráli. Vždy u večeře probíhalo hodnocení dne. S paní Dášou jsme také měli zajímavou hodinu kreslení, abychom se lépe poznali,“ neopomněl připomenout Karel Svoboda.

„Večerní program z broumovského centra pro děti a mládež Ulita sklidil u šesťáků úspěch. Děti se prostřednictvím symboliky soch ctností a neřestí na Kuksu snažily odhalit své vlastní hodnoty,“ prozradila učitelka anglického jazyka Zuzana Hornychová.

Škola v přírodě se neobešla bez výuky matematiky a českého jazyka. Dívky a chlapci také podnikli pěší výlet do Broumova, kde si prohlédli klášter a náměstí. Jako odměnu za práci zorganizovali žáci v čele s Vojtou Štokem diskotéku se soutěžemi. Přitom na vlastní kůži zakusili, jaké to je zjednat si klid a respekt u svých spolužáků. „Skoro všichni kluci na diskotéce byli pěkné bábovky,“ shodla se jednohlasně děvčata, když hodnotila taneční schopnosti svých vrstevníků.

„Počasí nám přálo a moc dobře tu vařili,“ dodaly Kristýna Kinclová s Dianou Pinkavovou a Denisou Čtvrtečkovou na závěr.
„Mezi našimi žáky jsme objevily zdatné fotografy, spisovatele, sportovce, smíšky, ale i zlobidla. Mnozí si zaslouží pochvalu, že překonali strach a otestovali si své hranice, zkusili týmovou práci a poznali, co znamená zodpovědnost. Někteří budou vzpomínat na náročný výstup, další na řádění v hlavní budově. Zbývá jen dodat, že cíl našeho setkání byl beze zbytku splněn,“ ohlédla se pochvalně za seznamovacím pobytem učitelka Zuzana Hornychová. „S vydatnou pomocí manželů Freiwaldových a jejich týmu se nám podařilo připravit pro děti příjemný týden v krásném, čistém prostředí. Nemalý dík patří i vyučujícím Heleně Bohadlové a Ivě Třískové za zajištění nepřeberného množství her, nápadů a profesionální přístup,“ dodala.