Čtyřicet metrů vysoké lešení je nyní u části severní stěny broumovského kláštera. Stavbaři tady během následujících dvou měsíců pracují na dokončení zbývající části nové fasády.

„Jde o technicky mimořádně náročné práce. Lešení je vysoké čtyřicet metrů, postavit se muselo ve strmém svažitém terénu, chyběla tam rovina pro základ lešení, a stěna navíc není hladká, ale profilovaná, s různými římsami, které to lešení musí obejít, takže jde vlastně o dvě lešení vedle sebe," uvedl architekt Jan Slavík, technický dozor vlastníka.

Příští rok se bude pokračovat

Pokud to umožní klimatické podmínky, nová fasáda by měla být hotova do konce září. „Tyto stavební úpravy budou financovány z prostředků Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. Přislíbeny jsou dva miliony korun," dodal Jan Slavík.

V plánu na příští rok pak je nová fasáda pro zbývající východní stěnu, pro níž se nyní připravuje projektová dokumentace. Na tyto opravy je taktéž přislíbena dotace z Ministerstva kultury.

Broumovský klášter se v poslední době dočkal rozsáhlé rekonstrukce za téměř čtvrt miliardy korun, která byla dokončena letos na jaře. Následně byla zpřístupněna obnovená pětina národní kulturní památky. Díky rekonstrukci je po mnoha letech, kdy ji totalitní režim nechal zchátrat, tato část zachráněna a zabezpečena do budoucna. Vrátil se do ní ale také život.

Dvě rekonstruovaná patra kláštera dnes nabízí hudební salónky, koncertní sál, přednáškové sály, výstavní místnosti, studovny a učebny. V klášteře je vybudované také nové nahrávací studio, které je vybavené nejmodernější technikou. Studio bude využité především pro archivaci a oživení historických hudebních materiálů. V rekonstruované části je také klášterní knihovna. Zrevitalizována byla také klášterní zahrada. 

(ost, bed)