Smutek jaroměřských železničních nadšenců, kterým vlastník lokomotivy (společnost Čepro) historický exponát odebral a nechal ho převézt do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, nenechal chladným krajského hejtmana Martina Červíčka. Ten sezval v pátek 14. května k jednomu stolu zástupce obou stran, aby si nastavili podmínky spolupráce s hlavním cílem – dostat lokomotivu zpět do regionu. Právě kraj by v tom mohl sehrát důležitou roli.

„Osud jaroměřské lokomotivy Ringhoffer mi není lhostejný. Pánové z místního železničního muzea dlouhá léta o unikátní stroj pečovali a nyní se ho museli vzdát ve prospěch Národního technického muzea, kterému ho vlastník daroval. Vlastnictví unikátního exponátu je nepopiratelné, chceme však nastavit další spolupráci obou subjektů tak, abychom se dočkali dne, kdy se lokomotiva třeba jen na čas vrátí zpět do našeho regionu,“ uvedl hejtman Martin Červíček, který k jednání sezval obě zainteresované strany.

Za Národní technické muzeum (NTM) jednal generální ředitel Karel Ksandr a ředitel odboru železničního muzea Michal Novotný. Jaroměřské železniční muzeum zastupovali Bohuslav Škoda a Pavel Černý. Setkání se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za kulturu.

Odbornou garanci by mohlo poskytnout Muzeum východních Čech a proto byl na schůzce přítomen i ředitel Petr Grulich.

Výsledkem setkání je tak první důležitý krok pro budoucí kooperaci regionu s NTM, které má pobočky po celé republice. „V blízké době by Národní technické muzeum mohlo do Jaroměře zapůjčit několik exponátů ze své obrovské sbírky železniční techniky. Věřím, že spolupráce se osvědčí a otevře tím cestu návratu naší unikátní mašinky zpět,“ dodal hejtman.

Společnost železniční výtopna Jaroměř vidí celou záležitost v nadějném světle. "Jsme spolu s panem hejtmanem optimisté a věříme, že dokážeme splnit podmínky Národního technického muzea k zápůjčce dalších exponátů z bohaté sbírky železničních vozidel. Třeba Prachárny 414.404 z trati Choceň-Meziměstí nebo parního motorového vozu Komárek M124.001 z trati Dobruška-Opočno pod Orlickými horami," uvedl předseda spolku Bohuslav Škoda.

Míč je nyní na straně Národního technického muzea, které připraví smluvní dokument, v němž by figurovala jak Výtopna Jaroměř, tak i kraj a jeho Muzeum východních Čech. Ty budou partnerem spolupráce a zároveň mediátorem cesty lokomotivy Ringhoffer zpátky do Jaroměře.