Na mnoha místech kraje vypadají po zimě silnice jako ementál. Například u Vršovky či Slavoňova na Náchodsku mohou řidiči nabýt dojmu, že se tu před sněhovou nadílkou prohnala tanková brigáda. I když silničáři průběžně opravují ty nejhorší výtluky na bezmála 3500 kilometrech silnic II. a III. třídy, největší nápor prací na ně čeká v jarních měsících.

„Zima ještě neskončila. Průběžně se provádějí provizorní opravy největších výtluků. Za leden na tyto provizorní opravy kraj vynaložil milion korun,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Červíček a dodal, že podrobný monitoring stavu po zimě provede hejtmanství spolu se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje po ukončení zimní sezony.

Objem prostředků předpokládá ředitel Údržby silnic Jiří Brandejs podobný jako v minulých letech, tedy kolem 70 milionů korun. „Některé komunikace jsou však stále pod ujetou vrstvou sněhu či ledu. S opravami se však začne ihned, jakmile se rozjede výroba v obalovnách,“ dodal Martin Červíček.

„Chceme, aby opravy byly kvalitní. Proto k provizorním správkám přistupujeme jen v nejnutnějších případech. Nechceme opravovat silnice dvakrát po sobě. To by bylo jednak neekonomické a také bychom zbytečně zatěžovali řidiče,“ doplnil informaci předseda představenstva Údržby silnic Miroslav Uchytil.