V letošním roce se jedná o opravu úseku Jizbice (staničení cca 12,950 km) – Lipí (staničení cca 14,900 km - křižovatka silnice s místní komunikací ul. Pod Lipím). 

Město Náchod se na rekonstrukci této krajské komunikace podílí stejně jako v loňském roce výstavbou nových a rekonstrukcí stávajícího chodníku podél silnice. "Stavební práce, jejichž investorem je město Náchod, započaly v dubnu loňského roku a dokončeny by měly být v říjnu letošního roku.. Zhotovitelem stavebních prací v celkovém objemu téměř dvacet tři a půl milionu korun je společnost STRABAG a.s., která bude provážet i rekonstrukci vozovky silnice," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Objízdné trasy a omezení:

Objízdná trasa povede obousměrně po silnici III/285 26 přes Jizbici, Dobrošov, Českou Čermnou, Borovou, Nový Hrádek, dále po silnici II/285 přes Slavoňov, Blažkov, Nové Město nad Metují po křižovatku se silnicí I/14 (Sepský most), dále po silnici I/14 přes Spy až po křižovatku se silnicí III/308 21, dále po silnici III/308 21 do Nového Města nad Metují – Krčína, po křižovatku se silnicí II/308, dále po silnici II/308 a III/285 20 do Vrchovin, dále po silnici III/285 21 a po silnici I/14 z Vrchovin do Náchoda na silnici I/33 a na silnici III/285 26. 

Velikonoční výjimka

V termínu od 3. do 10. dubna bude po opravovaném úseku silnice, po dohodě se zhotovitelem, za maximálně zvýšené opatrnosti a dle pokynů pracovníků stavby, umožněný obousměrný průjezd osobních automobilů a autobusů stanovených výlukovým jízdním řádem. Ostatní běžné velké autobusy budou již jezdit po objízdné trase.

Do konce června dávejte pozor na výjezdu z Náchoda do Červeného Kostelce
Do konce června dávejte pozor na výjezdu z Náchoda do Červeného Kostelce

Na základě nepříznivého počasí nebude linkou 645383 dopravce CDS s.r.o. Náchod obsluhována od 3. do 10. dubna zastávka Náchod,Lipí,odb.Peklo a Náchod,Lipí,vodojem. Občané musí využít zastávky Náchod,Lipí či Náchod,Jizbice. "Tímto se omlouváme za vzniklé problémy, ale z hlediska bezpečnosti silničního provozu se ve výše uvedeném termínu nepojede z Lipí (náves) do Jizbice přes tzv. Chodýnka, ale stavbou," vzkázala mluvčí.

Oprava silnice 3. třídy v úseku Jizbice–Lipí v roce 2023.Oprava silnice 3. třídy v úseku Jizbice–Lipí v roce 2023.Zdroj: archiv MěÚ Náchod

Od úterý 11. dubna dojde k úplné uzavírce silnice III/285 26 a pouze obyvatelům města Náchoda, opět po dohodě se zhotovitelem a za zvýšené opatrnosti, bude umožněný jednosměrný průjezd po uzavřené části silnice. V tomto úseku je nutné respektovat, že vozidla a technika stavby budou jezdit v obou směrech, kdy provoz bude řízený pracovníky stavby a může zde dojít ke krátkodobému uzavření této části komunikace. Z Lipí do Jizbice bude obyvatelům města Náchoda umožněný jednosměrný průjezd přes Chodýnka a poté z Jizbice lesem do Náchoda, stejně jako v loňském roce.