Vedení města řeší situaci už delší dobu, zatím však bezvýsledně. V polovině července do města přijeli zástupci Správy a údržby silnic. Lesy ČR, které jsou správcem potoka, však nedaly souhlasné stanovisko k plánované opravě. Na konci července proto proběhlo další jednání. „Zúčastnili se ho zástupci Lesů ČR, broumovských odborů dopravy a životního prostředí, Správy a údržby silnicic, projektanti i město. Měl být vyjasněn další postup v plánované opravě opěrné zdi. Lesy ČR však zpochybňují variantu, kterou navrhuje Správa a údržba silnic a která se podle nich v jiných lokalitách neosvědčila. Proto by mělo proběhnout další jednání,“ sdělila starostka města Eva Mücková.