Součástí stavby nové silnice bude kromě přeložek inženýrských sítí, protihlukových stěn či rekultivace stavbou dotčených ploch také výstavba dvou mostů přes řeku Metuji s délkou přemostění okolo 80 metrů, menšího mostu v trase a nadchodu pro pěší ve Velkém Poříčí. Dále kraj postaví tři opěrné zdi, přeložky dotčených vodovodů, kanalizací, výstavba silničních kanalizací, úprava a přeložky stávajících vodotečí, protipovodňových valů nebo meliorací. Informoval o tom v tiskové zprávě mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Vizualizace průmyslové zóny Solnice - jih
Stavba infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny odstartovala

„O potřebě vybudování přeložky, vzhledem k dopravnímu zatížení z Náchoda do Hronova a dále na Broumovsko, se u zdejší veřejnosti hovoří mnoho let. Já osobně vnímám výstavbu této komunikace jako jednu z hlavních priorit v rámci investic do krajské dopravní infrastruktury," říká hejtman Martin Červíček s tím, že od roku 2017 se uskutečnilo mnoho různých jednání a setkání s obyvateli a zástupci dotčených obcí. „Tamní obyvatele jsme seznamovali s prvními návrhy možného řešení. Vzhledem k charakteru stavby zde proběhla velice náročná majetkoprávní příprava a bylo zapotřebí najít nejvhodnější řešení například při budování protipovodňových či protihlukových opatření. V současnosti máme zaktualizovanou projektovou dokumentaci a platné stavební povolení. Podařilo se tedy ujít zásadní kus cesty až do současného stavu hledání zhotovitele pro samotnou výstavbu. S výstavbou samotné přeložky bychom rádi začali v červenci příštího roku,“ popisuje Martin Červíček. K dokončení nové komunikace by mělo dojít do konce roku 2026.

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí.Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí.Zdroj: Krajský úřad KHK kraje

Podle radního pro dopravu a majetek Václava Řehoře začne výstavba silnice II/303 kruhovou křižovatkou se silnicí I/33 z Prahy do Varšavy. Konec komunikace je před začátkem zástavby Hronova. „Volná šířka vozovky je jedenáct metrů, přičemž součástí stavby bude také několik sjezdů zajišťujících přístupy k nemovitostem a na stavbou oddělené pozemky, propustků a retenčních příkopů zajišťujících odvodnění,“ popsal Václav Řehoř.

Další krok ke stavbě obchvatu města. Povolení vydal i Náchod
Další krok ke stavbě obchvatu města. Povolení vydal i Náchod

Nejvyšší možná nabídka k této veřejné zakázce činí 624,3 milionu korun včetně DPH. Na financování nákladů by Královéhradecký kraj rád využil mimo jiné i prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Jsem přesvědčen, že přeložka nejenže významně uleví přetíženému provozu v této oblasti, ale také díky celkovým úpravám stavbou dotčených katastrálních území dojde k celkovému zkvalitnění infrastruktury v této oblasti. Zároveň po dokončení obchvatu Náchoda se přeložka také stane jeho návaznou komunikací,“ doplnil hejtman Martin Červíček.

V současnosti v dotčených lokalitách do konce tohoto roku probíhá záchranný archeologický průzkum a pozemní přípravné práce.