Zejména při používání zábavné pyrotechniky, by měl každý dávat pozor, aby blízko nebyly hořlavé předměty. Pyrotechnika by neměla být používána v domě, bytě, nebo v uzavřených prostorách. „Po vypálení petard, nebo malých ohňostrojů, by se měl každý přesvědčit, že pyrotechnika již vyhořela a nehrozí další vzplanutí,“ říká hasič náchodského hasičského sboru Petr Fanta. „Ideální je, zalít ji vodou, nebo ponořit do připraveného kbelíku. Jen tak lze zabránit požáru, nebo případnému popálení,“ dodal.

Požár i od elektrické svíčky

Například požáry stromků se již objevují sporadicky. Na ozdobu se totiž používají hlavně elektrické svíčky. I u nich je však nutné dodržovat pravidla. Svíčky kupovat v „kamenných obchodech“, opatřené českým návodem i certifikáty. Známy jsou totiž případy, kdy zkrat dokázal zapálit stromek. Zkušenosti však ukazují, že k požárům dochází paradoxně hlavně v prvních dnech nového roku, kdy si například děti na stromku zapálí prskavku nebo petardu. „Proschlé jehličí pak snadno chytne. Požáry často vznikají i od zbytků prskavek spadlých na ubrus nebo na koberec,“ varuje Petr Fanta.

Co dělat, když hoří?

Při zanedbání pravidel bezpečnosti, dojde snadno k požáru. Příčinou bývá pyrotechnika, prskavky i svíčky. Podle hasičů je třeba zachovat klid. Chránit je pak nutné hlavně zdraví, až později majetek.

„Pokud to jde, snažte se požár uhasit nebo zabránit jeho šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, nebo kusy látek z neumělých vláken,“ radí hasič náchodského hasičského sboru. „Pokud vzplane stromek s elektrickými svíčkami, je nutné vypnout proud a až potom hasit. Pokud zařízení nelze odpojit, nelze hasit vodou ani pěnovým hasicími přístroji,“ varuje před úrazem elektřinou Petr Fanta.

Podle expertů by však neměl nikdo hasit požár sám, a to za každou cenu. „Požár je nutné oznámit hasičům na tísňové linky 150 či 112,“ říká mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Petr Kopáček. „Při ohlášení uveďte, co se stalo, kde k požáru došlo. Zmiňte i důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Je nutné říci i své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte pokyny operátora tísňové linky,“ připomíná mluvčí.

Lidé by neměli spoléhat jen na pomoc hasičů: „Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci. Hlavně dětem, starým a nemohoucím osobám. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, aby jste se nenadýchali toxických zplodin. Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti,“ dodal Petr Kopáček.

(Jiří Máslo)