Cena je udělována mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v České republice. Letos se koná již 12. ročník této záslužné akce, jejímž cílem je poukázat na dobročinnost lidí.

O tom, komu cena náleží, rozhodovalo kolegium představitelů veřejného života a významných osobností kraje.

Pomáhají těžce nemocným v hospici

Manželé Šislerovi si cenu Ď, která jim byla předána ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, zasloužili za obětavou, dlouholetou a dobrovolnou práci pro těžce nemocné v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.

Rozmlouvají s lidmi o životě…

Jak konkrétně vypadá dobrovolnická práce Marty a Ladislava Šislerových? „Když jsme začínali, bylo v hospici mnoho lidí na delší dobu a často je nikdo nenavštěvoval. Sami se sháněli po člověku, se kterým by si mohli popovídat… A tak jsme hledali vhodnou četbu, zastavili se u pěkné myšlenky a rozmlouvali o životě,“ vzpomínají manželé.

„Také jsme nakoupili, co bylo třeba. Jedné nevidomé paní jsme chodili předčítat. Nebo třeba manžel vyhledal odbornou literaturu o letectví pro bývalého letce, který byl v hospici také dlouho, a vyprávěli si o létání. Prostě se snažíme vždy najít cestu k nitru člověka,“ uvedla Marta Šislerová.