Na úsvitu prvního srpnového dne troubeným budíčkem vstoupili do druhého století v historii skautingu. „Chtěla bych poděkovat všem sestrám a bratřím, jimž se podařilo přivést skauting k novému století,“ přivítala mladé i dříve narozené účastníky setkání předsedkyně Okresní rady Junáka Věra Škraňková. „A nebyla to lehká cesta – vždyť jenom u nás skauting začínal čtyřikrát,“ nemohla nevzpomenout nelehká období uplynulého století.


Junácká vyhlídka je místem, kde se skauti pravidelně scházejí poslední den v roce už čtyři desítky let. „Jednou se estébáci dozvěděli, že máme sraz na „vyhlídce“, tak nás chtěli vymáknout,“ vzpomínali pamětníci důchodového věku, mezi nimiž byl i pětaosmdesátiletý zakladatel Junácké vyhlídky bratr Kamzík. „Jenže si mysleli, že to je Vyhlídka nad Náchodem a tak číhali na špatném místě,“ připomněli nyní už úsměvnou příhodu z nelehkého období, kdy komunistickým mocipánům nešel skauting pod nos.


Po skautské hymně se nejstarší účastník Jiří „Kamzík“ Flousek jako první podepsal do nového zápisníku umístěného do schránky a po něm památný den zaznamenali i další příchozí. Na závěr zatroubený mezinárodní signál Skautské ideály připomněl, že podobně jako na Junácké vyhlídce uvítali úsvit nového století prvním dnem „v měsíci zrní“ i na dalších tisících místech celé planety.