To se stalo a statečnému člověku, kterého v pouhých 49 letech za nejasných okolností dohnala smrt, bylo ve středu 21. srpna – symbolicky v den 45. výročí okupace Československa – čestné občanství uděleno.

„Jsem rád, že mohu předat čestné občanství rodině člověka, kterého jsem sice nezažil, ale jehož si vážím pro jeho přístup k lidem, ke skautingu i k celé společnosti. Bohužel tehdejší doba nepřála jeho smyslu pro spravedlnost, pro čest i myšlenky skautingu," řekl starosta Tomáš Hubka. Pamětní list čestného občanství za rodinu Jiřího Šimáně převzali dcera Dagmar a syn Milíč.

Dcera Dagmar považuje udělení čestného občanství in memoriam jejímu otci za velmi významný akt pro rodinu. „Od otcovy smrti uplynulo už osmatřicet let. Přesto mně i bratrovi Milíčovi stále velmi chybí. Nikdy jsme nezapochybovali nad jeho rozhodnutím – tak, jak to má napsáno na pomníku na hřbitově – nevzdat se a nezradit. Otec nikdy své ideály nezradil," řekla.

Oba sourozenci jsou vděčni, že jejich tatínek jim byl vzorem ve skautingu, stejně jako pro neslyšící, které kdysi učil. „Dnešní den je smutnou vzpomínkou na okupaci, která se pro naši rodinu stala osudnou. Následovaly zákazy junáka, učitelského povolání pro otce, publikování. Je úžasné, že dnešní doba se takovéto křivdy snaží napravit," dodala Šimáňová.

Ještě předtím, než se účastníci slavnostního aktu přesunuli na hřbitov, aby na hrob Jiřího Šimáně položili květiny a zapálili svíčky, zavzpomínal na svého druha Rudolf Rousek, zástupce náčelníka zdejšího skautského oddílu, v jehož hlavě se zrodil nápad postavit ve městě Šimáňovi pomník. „Proč vlastně StB a KSČ Jiřího Šimáně tak pronásledovala?" ptá se Rousek. Neměl žádný významný majetek, neprovokoval, neorganizoval žádnou teroristickou či protistátní činnost, nebyl ani podle definice KSČ třídní nepřítel.

„Byl něco víc, byl ideový nepřítel, a to se neodpouštělo. Chtěl žít jako svobodný občan a k tomu také vychovávat mládež. Vedl ji k samostatnosti, odvaze, lásce k přírodě, k lidem. Vedl mladé lidi k přirozené touze žít jako svobodní občané ve svobodné zemi," uvedl Rousek. A právě za tyto ideály Šimáně 11. listopadu 1975 zaplatil životem, když byl na konci noční směny na svém pracovišti v cihelně v Miskolezích nalezen u vrat kotelny mrtvý. Jeho smrt, jak je přesvědčena rodina, měla na svědomí tehdy všemocná Státní bezpečnost.   Hynek Šnajdar