Při této příležitosti připravuje vedení školy společně s městysem Velké Poříčí na sobotu 28. září od 11.00 hodin velké oslavy. Na společnou oslavu vyzývá vedení školy všechny bývalé žáky a učitele k návštěvě budovy, ve které sbírali první životní zkušenosti a vědomosti.

Na celé odpoledne je v prostorách školy připraven bohatý program. K prohlídce bude zpřístupněna budova, k nahlédnutí budou kroniky a almanach mapující celou stoletou historii. Svou šikovnost a zručnost představí současní školáci z keramického, dramatického a flétnového kroužku. Na novém hřišti za školou se bude konat turnaj v malé kopané a v tělocvičně turnaj ve florbalu.

Bohatý program bude i na náměstí. Tam se bude možno zaposlouchat do koncertů kapel Nacopak Band a Jazz Generation. S kapelou Nacopak Band celé oslavy uzavře taneční zábava ve společenském sále obecního domu. Po celý den bude zajištěno bohaté občerstvení a posezení v budově školy, ve školní jídelně a na náměstí.

Školní budovu si bude možné prohlédnout také už v pátek, kdy se bude po celý den konat den otevřených dveří.

Z historie velkopoříčské školy

Rozrůstající se počet obyvatel zvyšoval nároky i na obecní školu. Původní dřevěná stavba z roku 1791 byla v letech 1877 – 1878 přestavěna na zděnou jednopatrovou budovu se třemi třídami a byty pro učitele. V roce 1884 byla škola rozšířena o 4. třídu a později v roce 1908 byla už osmi-třídní. Pro nedostatek místa musely být tři třídy umístěny v soukromých domech. Proto bylo v roce 1910 rozhodnuto na obecním úřadě o stavbě nové školní budovy. Z tzv. offertního řízení byl vybrán návrh architekta Richarda Klenky z Vlastimilu, profesora Umělecko průmyslové školy v Praze. Stavba byla zadána staviteli Jindřichu Laboutkovi z Hradce Králové. V květnu 1912 se začalo stavět a nová škola byla slavnostně otevřena 28. září 1913 a úředně zkolaudována 9. října 1913. Celkový náklad na stavbu činil 201.137,40 Korun. Pro školní rok 1913 – 1914 bylo zapsáno 453 dětí do osmi tříd obecné a měšťanské školy. Ve školním roce 2013 – 2014 navštěvuje školu v devíti třídách 240 dětí.