Jaké je současné vybavení a jak probíhá moderní výuka dětí na základní škole si bude možné prohlédnout při dni otevřených dveří. Ty se otevřou příští čtvrtek 22. října od 15.00 hodin.

Škola se otevře pro širokou veřejnost

„Nejenže si prohlédnete celou školní budovu, ale vyzkoušíte si, jaké to je být žákem „Ostrovákem" v roce 2015. Budou pro vás totiž připraveny zajímavé workshopy práce s interaktivní tabulí, s hlasovacím zařízením, cvičení s moderními inovativními pomůckami v naší tělocvičně, vyzkoušíte si lezeckou stěnu nebo Xbox Kinect, prohlédnete si nejen moderní učebnice, ale i elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. A v neposlední řadě nahlédnete také do školních kronik a ochutnáte „domácí pohoštění" připravené místními učitelkami," láká k návštěvě zástupkyně ředitele Simona Soukalová.

Oslava 130. výročí školy bude pokračovat od 18.00 hodin v Městském divadle Jaroměři. Tam všechny návštěvníky příjemně naladí a pobaví malá školní oslava. Vystoupí na ní i milí hosté. V první části večera ti, kteří jsou našimi úspěšnými absolventy, například hudebník pan Miloš Dvořáček nebo Pavel Šimek se skupinou AltanTrio. Ve druhé části se představí Václav Marek se svým pražským ansámblem Blue Star.

„Ano, je to tatáž skupina, která s námi slavila před deseti lety 120. výročí otevření školy, a s níž vystupoval sbor Ostrováček v pořadu Modrá hvězda Vánoc. Proto nás opravdu velmi těší, že Blue Star mezi sebou opět přivítáme. A nebudou chybět ani současní žáci zpěváci z Ostrováčku a tanečníci ze skupiny Flash. Lístky na toto představení si můžete zakoupit v kanceláři Základní školy Na Ostrově u Hany Šimkové nebo těsně před představením v pokladně divadla," dodává Simona Soukalová.

Při prohlídce školy Na Ostrově mnohé určitě napadne, kde se v Jaroměři učily děti před postavením této, podle mnohých, nejkrásnější školy v okolí.

Předkové neměli výuku jednoduchou

Věřte, že to naši předkové neměli jako školáci jednoduché. Svědčí o tom i tak zvaná „Zápiska o schůzi měsíční sboru učitelského měšťanské školy chlapecké" ze 14. dne měsíce ledna 1880. Z ní se dozvídáme, že jako školní budova tehdy sloužil dům na náměstí č. p. 3 hned vedle kostela, ale pro velký počet žáků byly některé třídy zřízeny i v bývalém pivovaru a na městské radnici. Ve třídě, která svými rozměry vyhovovala maximálně 48 žákům, se učilo i žáků 91. Potýkali se tedy nejen s nedostatkem místa a lavic, ale slovy tehdejšího třídníka (dnes třídního učitele): „Podotknouti dlužno, že lavice přistavěny jsou až na samou zeď, která od sražené páry v zimě mokvá, ano i jinovatkou pokrytá bývá, a až na samá kamna, která dosti citlivě horko sálají. Práce v třídě této jest za těchto poměrů pro dítky nanejvýš obtížná a zdraví záhubná."

Městské zastupitelstvo tak na své schůzi roku 1877 rozhodlo o výstavbě obecního domu jako nového sídla školy. Nejprve bylo nutné nalézt vhodné místo a jako nejvhodnější byl vybrán pozemek v místě zvaném na „Ostrově". Bylo rozhodnuto o navýšení „Ostrova" pomocí navážky, aby byla zajištěna větší bezpečnost tohoto místa v případě povodní. Na náměstí byly 9. září 1883 zbourány domy č. p. 18, 19, 20, vznikla tak nová ulice vedoucí z náměstí k „Ostrovu", a byl postaven most přes Labe.

Co se týká samotné budovy, vypsaného konkurzu se zúčastnilo několik předních stavebních firem. Ze všech došlých návrhů byl vybrán projekt stavebního rady Arnošta Jenšovského z Prahy, provedení stavby bylo svěřeno pražským stavebním podnikatelům Janu Čermákovi a Emilu Prüknerovi za 110 960 zlatých. Stavební práce započaly 26. března 1884 a už po roce a půl 15. srpna 1885 mohli Jaroměřští na břehu Labe poprvé spatřit stavbu postavenou v novorenesančním slohu, která svou velkolepostí a krásou zaslouženě vzbuzovala obdiv jak u místních, tak i v širokém okolí. S velkou slávou byla nová budova otevřena 6. září 1885. Tehdy se stala sídlem nejen obecné a měšťanské chlapecké školy, ale i městského muzea.

„Za těch 130 let šlapaly po školních schodech tisíce dětských nožiček, po chodbách se rozléhaly hlásky vašich babiček, dědečků, maminek či tatínků. Na řadu absolventů je škola právem hrdá, řada z nich na „svou školu" s láskou vzpomíná a ráda se vrací. Pojďte se i vy na chvíli vrátit do školních lavic a příjemně oslavit s ostatními „Ostrováky" toto významné jubileum," zve k návštěvě školy i oslavám Simona Soukalová.