„Letos přijela do Kostelce Katrin Neuhaus, která zde vyučuje po tři týdny německý jazyk od 5. do 9. třídy a zájmový kroužek německého jazyka ve 2. třídě. Děti tak mají jedinečnou příležitost konverzovat v němčině s rodilou mluvčí,“ prozradila nám zástupkyně ředitele na I. stupni Iva Čejchanová, a dodala, že v odpoledních hodinách a o víkendech se Katrin seznamovala za doprovodu kosteleckých učitelů s okolím. Na oplátku pojede do Švýcarska v květnu i učitelka z červenokostelecké školy, která tam získá podnětné zkušenosti z výuky a zároveň se zdokonalí v německém jazyce. Návštěva probíhá nejen mezi učiteli, ale také mezi dětmi. „Na červen plánujeme výměnný pobyt asi 16 žáků se dvěma učiteli. Děti z Küsnachtu budou týden bydlet v kempu Brodský a škola pro ně připraví sportovně zaměřený program s několika výlety do okolí. Kostelecké děti pak navštíví Küsnacht , kde si vyberou program dle svých zájmů,“ dodala Iva Čejchanová. (on)