Dvacítku čtyřčlenných hlídek sedmáků čekal několikakilometrový okruh, který byl doplněn o desítku stanovišť, kde závodníci plnili úkoly ze zdravovědy, orientace, nácviku balení evakuačního zavazadla nebo vytvoření improvizovaného transportního prostředku pro raněného.