Vyučuje se intenzivně už několik let jako mimoškolní předmět. Žáci, kteří se této výuky účastnili, navštěvovali dokonce také různé soutěže a vždy obsazovali přední místa. „Na koncepci začlenění nového předmětu jsme přes prázdniny intenzivně pracovali. Osnovy máme hotové a výuku bude mít prozatím na starost učitelka Ivana Havlová, která dopravní výchovu na škole vyučuje už řadu let," uvedla zástupkyně ředitele Jana Vitverová.

Větší problém však bude s pomůckami. „Něco málo na škole máme a prozatím jsme využívali dopravní hřiště v Bělovsi. Bude záležet na finančních prostředcích, abychom mohli další pomůcky dokoupit," uvedla Vitverová.

Včera o novince ve výuce,která se bude ve školách vyučovat  jako povinná součást rámcového vzdělávacího programu, informoval na tiskové konferenci v Praze ministr dopravy Zdeněk Žák. „Tak jako ve všech oblastech, i zde je důležitá prevence. Proto jsem osobně rád, že stát na prevenci nerezignoval a předmět dopravní výchova obnovuje. Věřím, že díky tomuto předmětu se u dětí podaří vypěstovat hodnotový systém a ohleduplnost na silnicích se vrátí mezi základní hodnoty slušného chování," uvedl v prohlášení ministerstva ministr Žák.

Na nový předmět se základní školy v regionu intenzivně připravují a podle svých finančních možností i vybavují potřebnými pomůckami. Na výuku dopravní výchovy jsou už zcela připraveni na Základní škole Na Ostrově v Jaroměři. Nově zařazený povinný předmět, který rozšířil výuku,  je nezaskočil.

Školáci ve znalosti dopravy excelují

„Vzdělávací program máme kompletně připravený. Škola je vybavena také všemi potřebnými pomůckami, a tak nákup nových nebude potřeba. Dopravní výchovu vyučujeme na škole už od roku 2007 a byla včleněna do prvouky. Základy dopravní výchovy si tak postupně osvojovaly všechny děti, které školu navštěvují.Vyučuje se i jako nepovinný předmět a děti, které  ho navštěvují, úspěšně reprezentují školu na dopravních soutěžích. Hodně jsme využívali dopravní hřiště v Náchodě-Bělovsi," informovala zástupkyně ředitele školy Simona Soukalová.

Škola má nezastupitelnou roli

Dopraví výchova vstupuje jako povinný předmět do osnov proto, že počet usmrcených a zraněných účastníků silničního provozu je považován za jeden z nejzávažnějších problémů bezpečnosti na silnicích. Navíc nejzranitelnější skupinou na silnicích  jsou chodci a cyklisté. Nezastupitelnou roli ve výchově v této oblasti má přitom právě škola.

„Cílem dopravní výchovy, jejíž výuku ministerstvo dopravy iniciovalo na školách, je zvýšit bezpečnost na silnici a odbourat mýty o pravidlech silničního provozu. S pomocí ministerstva školství a dopravní policie vznikl ucelený program dopravní výchovy, který bude vyučován povinně ve všech ročnících základních škol. Kromě toho také BESIP připravil i výukové materiály pro mateřské a střední školy," uvedlo ministerstvo dopravy na svých internetových stránkách.

Protože je konec letních prázdnin a začátek nového školního roku je vždy spojen se zvýšeným rizikem dopravních nehod, chystá se tradiční dopravně bezpečnostní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne!, která má za cíl seznámit chodce a především děti se správným přecházením přes ulici.