V čele se vezl na voze taženém statným vraníkem dožínkový věnec. Nechyběli účastníci v krojích, myslivci, hasiči a především zemědělci. Ti vyrazili nejen s koňmi a povozy tak jako dřív, ale také se starými traktory, kombajny i moderní zemědělskou technikou. „Průvod je řazený jako chronologie sklizně, od toho, jak sklízeli naši pradědové, naši dědové, jak sklízela naše generace a jak dnes sklízí naše děti," sdělil Bohuslav Steiner, člen kulturní komise a honební starosta.

Pecen chleba byl domácí

V dobré náladě všichni zamířili k místní škole, na zahradě byla následně dožínková slavnost. Hasiči sem přenesli věnec, pak všechny přivítala starostka obce Libuše Rosová v dobovém odění. Připomněla, že slavnost se koná nejen na oslavu sklizně, ale také proto, aby se všichni obyvatelé sešli pospolu a pobavili se. Poté jí předali symboly letošní úrody domácí pecen chleba, koláč a kytici. „Až se chléb požehná, tak si ho rozdělíme a každý ochutnáte. Je to chleba přímo domácí," uvedla starostka. Kdo ochutnal, tomu se sbíhaly sliny ještě večer.

Pak se slova ujal farář Martin Lanži, který připomněl, že dožínky jsou poslední velkou společnou událostí v obci. „Vždycky se tady začíná na Velký pátek křížovou cestou na konci dědiny, začátkem května mají akci hasiči, pak tady máme pouť. Toto je čtvrtá velká akce v této malé vesničce, kterou mám rád asi i proto, že nemá kostel. Oni se to pak vše snaží nahradit," řekl s úsměvem Lanži.

Farář poděkoval i za mír a svobodu

Připomněl, co za konflikty se děje například v Sýrii, Egyptě či v dalších místech a zdůraznil, že při tom si člověk uvědomuje, jakou hodnotou je mír a svoboda. „…že se tady můžeme sejít, a k tomu ještě dobrý Pán Bůh nám požehnává úrodu. Jsou to vše veliké dary, které potřebují, abychom Pánu Bohu poděkovali. Od toho jsou právě dožínky," řekl Lanži. Dodal ještě: „Pokud se děcka zlobí, že musí do školy, tak buďte si jisti, že vaši kamarádi v Africe a Asii by rádi chodili do školy, než aby museli utíkat před tanky a kulomety." Po modlitbě farář zalovil v pravé a následně v levé kapse, vytáhl kropenku a požehnal věnec a chléb.

Zdravici ke starostce a místním za zde hospodařící zemědělce pronesl Jaroslav Lád ze zemědělského družstva ze Žďáru nad Metují.

Na dožínky zavítali i přátele Křinických z polských vesnic. Z obce Ratno Dolne přijeli dokonce v krojích a přivezli také symboly úrody, které nechali faráři požehnat. Poláci navíc pro Křinické vyrobili tradiční velký dožínkový věnec. „Vloni jsme měli malý. Když jezdíme na jejich dožínky a vidíme tam jejich výtvory, to je něco úžasného. Tak jsem to chtěli také zkusit a rozhodli jsme se, že požádáme Poláky o jeho výrobu. Pro ně je to velká čest. Chtěli bychom ho nastříkat, aby nám vydržel do příštího roku, oni to také tak dělají," dodala starostka.

Zdravice zemědělců na oslavě dožínek
„Milá paní starostko, otevřete vrata dnešní slávy, neseme vám věnec žňový zemědělských hospodářů, ze samého ryzího zlata selského. Se srdečným přáním a vážným vinšováním štěstí, zdraví přicházíme k vám jako k nejvyššímu hospodáři z vůli všeho lidu obce Křinic, abychom vám a všem občanům obce předali naše žňové poděkování za dobrou spolupráci a nutnou toleranci. Celý rok jsme hospodařili s přírodou své znalosti, pracovitost a um poměřovali. Každý ví, nebyl to rok lehký. Přesto jsme pokorní a za úrodu ze svých polí vděční. Dnes je po žních roku třináct. Co bylo potřeba, uděláno je. Proto si nás dnes pohostěte a nechte pobavit, abychom zas dál mohli v klidu a míru na Křinicku hospodařit a novou úrodu, až přijde čas, s láskou do země založit."

Jaroslav Lád, předseda Zemědělského družstva Ostaš, Žďár nad Metují