V 10 hodin se před budovou Jiráskova divadla shromáždili všichni, kteří se na stavbě podíleli, pozvaní hosté a občané Hronova. Všechny přítomné přivítala starostka města Hana Nedvědová, poděkovala dodavatelům stavby za dobrou spolupráci a za tempo, kterým byla stavba realizována, což přispělo k tomu, aby mohlo být náměstí předáno do plného užívání s měsíčním předstihem. Poděkovala též občanům města za trpělivost, kterou měli při omezeních a uzavírkách po dobu stavebních prací.

Dále si vzal slovo hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který popřál zejména obyvatelům města, aby jim nové náměstí dobře sloužilo a zpříjemnilo pobyt ve městě. Slovo si vzali i architekt Milan Vít, který spolupracoval na projektu náměstí a Vladislav Fišer, zástupce hlavní dodavatelské firmy, která revitalizaci prováděla. Ti poděkovali všem za kladný přístup při řešení problémů a za vstřícnou spolupráci, popřáli též aby náměstí dobře a dlouho sloužilo ke spokojenosti všech.

Po projevech odhalila starostka společně s hejtmanem pamětní desku, která bude toto dílo připomínat i příštím generacím obyvatel. Nechyběl ani symbolický přípitek šampaňským, na který byli přizváni i přítomní přihlížející. Potom se všichni přemístili k Sokolu, na hlavní silnici, která protíná náměstí, aby zde slavnostně přestřihli pásku a v 11:00 hodin tak spustili provoz a předali náměstí do plného užívání. Tím skončily i všechny objízdné trasy a oddechnout si tak mohou nejen řidiči, kteří Hronovem projíždějí, ale i obyvatelé, pro které skončilo veškeré omezení v prostoru náměstí.

A jak to vše probíhalo? Město Hronov uspělo v červnu 2008 se svým projektem „Revitalizace centra města Hronova“ a získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2. 2 – Rozvoj měst. Celkové výdaje na projekt činily 65 116 465,86 korun, výše dotace činí 92,5 procent, tj. 60 232 730,86 korun.

Základem projektu Revitalizace centra města Hronova byl investiční záměr stavebních úprav hronovského náměstí, který zpracovali v roce 2004 architekti David Chmelař, Milan Vít a Marie Procházková. Úpravy byly postupně doplněny o opravy chodníků v ulici Jiráskově (vedoucí z náměstí k rodnému domku Aloise Jiráska), přeložení schodiště Jiráskova divadla a nový informační systém.

K částečným úpravám došlo i na autobusovém nádraží. Realizace projektu byla rozdělena do tří etap, s první etapou se začalo v září roku 2008. Jelikož se vyskytly problémy s kanalizační sítí, byla s předstihem současně zahájena i druhá etapa a vzhledem k příznivému počasí přes zimní měsíce nemusely být práce téměř přerušeny.

V průběhu června 2009 tak bylo náměstí průběžně uváděno do provozu a ke konci července byla první i druhá etapa ukončeny a náměstí tak bylo ze tří čtvrtin hotovo. Poslední, třetí etapa byla zahájena koncem srpna 2009 a její součástí byla rekonstrukce průjezdné silnice Náchod – Broumov a prostor mezi Sokolem a Radnicí, současně byly rekonstruovány i chodníky a silnice v Jiráskově ulici. Po rekonstrukci vznikla na dvou třetinách náměstí klidová – pěší zóna a na zbytku je vybudováno 49 parkovacích míst z toho 4 jsou určena pro invalidy. Další parkovací místa vzniknou po rekonstrukci Knáhlovy ulice a za budovou Čapkova sálu. V souvislosti s projektem „Revitalizace centra města Hronova“ prošel restaurátorským zásahem také Mariánský sloup stojící na náměstí Čs. armády. Kompletně byly odstraněny negativní vlivy, které památku postupně znehodnocovaly a sousoší tak restaurátoři navrátily jeho výtvarnou a historickou hodnotu.

(Jiří Mach)