Této slavnostní chvíle se zúčastnilo devět nově narozených dětí, mezi nimiž měly převahu dívky, kterých bylo šest. Přítomné rodiče s jejich dětmi přivítala místostarostka Nataša Šancová a malá miminka přijala za nové občany městyse. Všem popřála šťastný a spokojený život a aby si svou obec zamilovali a zůstali ji věrni po celý život.

Slavnostní atmosféru zpříjemnily zpěvem děti z mateřské školy ve Velkém Poříčí a při podpisu rodičů do pamětní knihy pohoupaly jejich ratolesti v kolébce. Na závěr všem rodičům místostarostka poblahopřála k radostné události narození dítěte a všem maminkám předala květiny a drobné dárky.