Stamiliony uvolněné z rozpočtu však nejsou zlatým darem jak by se mohlo na první pohled zdát. Podmínkou je, že se dotčené krajské a obecní samosprávy smluvně zaváží k finanční spoluúčasti a dalším krokům, které zajistí dlouhodobou perspektivu udržitelného rozvoje těchto území. A to nebude vůbec snadné.

Starostu Jaroměře Jan Borůvku zastihla informace o vládní podpoře Josefova na dovolené. „Byl jsem u všech jednání na vládě, takže vím co to pro nás znamená. Jsme za možnost finanční podpory rádi, protože oprava nemocnice a kasáren je vysoko nad možnostmi městského rozpočtu. Věříme i v podporu a spoluúčast kraje," říká starosta, který doufá, že až se podaří část majetku zafinancovat, tak to může být pobídkou pro další soukromé investory.

Během válečných konfliktů byly v nemocnici umístěny tisíce zraněných vojáků. Po roce 1968 byla obsazena rudou armádou. Nyní jíž přes dvě dekády chátrá. Město marně hledá její využití. Po odchodu armády v roce 1991 budovu několikrát využily filmové štáby.
Šance pro Josefov a Terezín. Unikátní památky pomohou zachránit tři miliardy

Jak uvedl pro Českou televizi vedoucí odboru majetku města Jaroměř Jan Žíla, tak by bylo potřeba alespoň šest miliard korun, aby byl pevnostní Josefov uveden do přijatelného stavu. „Záleží na rozsahu prací. Pokud do toho započítáme pevnostní prvky tak by ta částka lehce převýšila šest miliard korun," odhaduje.

Snaha vyřešit dlouhodobě neutěšený stav obou pevnostních měst tak konečně začíná nabírat konkrétní podobu. „Míra poškození historických objektů výrazně převyšuje možnosti obcí a krajů se na obnově podílet,” je si vědom ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Při hledání prostředků pro záchranu pevnostních měst byla ustavena vládní komise. „Koordinovali jsme ji skrze ministerstvo pro místní rozvoj, ale podíleli se na ní resorty financí a ministerstva kultury,” dodal Bartoš, že jako priorita v první fázi záchrany bylo ustanoveno odstranění havárií a zajištění stability budov.

Nový život Josefovu

Důležitým prvkem bude následná životaschopnost opravených budov. Ministerstvo pro místní rozvoj proto představí systémový program obnovy a rozvoje pevnostních měst, které mají zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj. „Ty objekty jsou velké a my musíme mít skutečně jasný plán, jak v následujících letech nejenom že zachráníme krizový stav, ale skutečně dáme Josefovu v tomto směru nový život,” věří ministr Bartoš, který dodal, že v obou případech na záchranné akci budou participovat i obce, které mají z rozpočtu výrazně menší finanční možnosti, ale i kraje.

Nabízené finanční prostředky z programu ministerstva kultury na opravy havarijního stavu chce kraj pochopitelně využít. „Chci poděkovat zainteresovaným ministerstvům a ocenit, že přichází s první aktivitou spojenou s řešením havarijního stavu dvou objektů v Josefově. O dalším programu, který by mohl být použitý na dílčí rekonstrukce ještě budeme s ministerstvem místního rozvoje jednat," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a doplnil, že žadatelem o finanční prostředky bude Město Jaroměř. „Kraj bude hledat možnosti, jak zajistí případnou financí spoluúčast na jednotlivých stavebních záměrech,“ dodal hejtman.

Během válečných konfliktů byly v nemocnici umístěny tisíce zraněných vojáků. Po roce 1968 byla obsazena rudou armádou. Nyní jíž přes dvě dekády chátrá. Město marně hledá její využití. Po odchodu armády v roce 1991 budovu několikrát využily filmové štáby.
Zdravotnická pýcha monarchie v Josefově čeká na využití. Nyní se tam točí filmy

Rozhodnutí vlády považuje za velmi důležité i ministr kultury Martin Baxa. „Přihlašujeme se tak k významným památkovými historickým hodnotám, které jsou spojeny s těmito pevnostmi. Z hlediska vojenské historie to jsou unikátní města, která jsou ve své míře zachovalosti originální i v rámci celé Evropy,” vyzdvihl mimořádnost Josefova a Terezína. „Vnímáme to jako velikou povinnost se o tyto objekty v případě mého ministerstva památkově postarat. Máme k tomu účinný nástroj, kterým je Havarijní program ministerstva kultury, který je velice funkčně nastaven na pomoc subjektům, které se nacházejí v neutěšeném stavu,” dodal Baxa, že bylo v obou městech vytipováno šest objektů. „Celková výše všech záchranných projektů k těmto šesti budovám je ve výši 1,73 miliardy korun rozložených do příštích pěti let s tím. Státní rozpočet se bude budovat částkou 1,384 miliardy korun, což je 80 procent nákladů, jak říkají pravidla tohoto fondu. Dalších 20 procent je na straně žadatelů ve spolupráci s kraji,” uvedl k finančním záležitostem.

Nesnadný úkol a obrovský závazek

A právě tato skutečnost může tvrdým oříškem revitalizačního záměru. „Popravdě se toho trochu obávám," říká jaroměřský zastupitel Milan Libich, který je rovněž předsedou sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov. Ono dostat stamiliony je jedna věc, ale najít v rozpočtech města a kraje potřebnou adekvátní částku jako spoluúčast na dofinancování je věc druhá. „Neříkám, že by se finance v rozpočtu města nesehnaly, ale asi jen za cenu škrtů v jiných položkách, což by se promítlo do chodu města. Rovněž příprava celého projektu v požadovaném termínu nebude snadný úkol," upozorňuje Milan Libich. „Samozřejmě je to dobře, když se o tom už mluví takto konkrétně a peníze na opravu jsou - i když pro nás jsou ještě strašně daleko. Je to obrovský závazek, který nejdříve musí schválit zastupitelstvo," je si vědom Libich. Každopádně kdyby to dopadlo, vše se řádně profinancovalo a opravilo, tak by to bylo fajn. Samozřejmě druhá věc se týká následného využití."

Po třech letech dělníci dokončili opravu části pevnosti Josefov na Náchodsku.
Pevnostní města Josefov a Terezín chtějí do UNESCO. Šance je však mizivá

Podle našich informací by se po rekonstrukci mohla čtvercová kasárna přeměnit na krajský archiv, popřípadě by zde mohla vzniknout i galerie. Co se týče nemocnice, která za působení sovětské armády prošla množstvím zásahů, tak u ní se ještě nedávno uvažovalo o přestavbě na areál, kde by se mohli ze svých zranění zotavovat vojáci, policisté, záchranáři, hasiči a další lidé, kteří přišli k psychické či zdravotní újmě ve službách státu.