Koncert, na němž se spolu s Jiřím Tymelem představí houslistka Kristýna Kováříčková, bude mít slavnostní úvod v podobě odhalení pamětní desky a oficiálního předání darovacích listů všem soukromým subjektům, které přispěly na záchranu královského nástroje.

Náklady na opravu činily 380 tisíc korun. Královéhradecký kraj dotoval akci z programu Obnova historických varhan částkou 122 tisíc a stejným dílem se podílela i obec Bohuslavice, současný vlastník kostela, na jehož kůru se varhany nachází.

Zvláštní příběh mělo 27 píšťal, které bylo nutné vyrobit nově a jejichž pořízení podpořili dárci formou tzv. adopce. V neděli 24. dubna před koncertem obdrží pamětní děkovné listy Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě, STAVOKA Kosice a.s., ASC Bohuslavice, a.s., Východočeská rozvojová s.r.o., Pohřební služba Miluše Menclové, Český zahrádkářský svaz Bohuslavice, z místních obyvatel pak Josef a Zdeňka Syrovátkovi, Jaroslav a Marie Zítkovi, Václav a Jaroslava Voralovi, Marek a Veronika Dobrodínští, Jiří a Marcela Tojnarovi, Kylarovi, dále Věříšovi ze Slavětína a z jednotlivců bohuslavičtí Jiří Zítko, Pavel Novotný, Jaroslav Černý, Jitka Voborníková a Miroslav Jindra.

Poděkování však patří také vedení obce v čele se starostou Jiřím Tojnarem za způsob, jakým přistoupili k záchraně nástroje, o jehož původu se ví pouze to, že byl postaven Ladislavem Wášou z Přerova a měl by pocházet ze stejného roku jako kostel, tedy roku 1899. Iniciativy Bohuslavic si váží především spolek PROVARHANY, působící v oblasti varhanní kultury nejen v tomto regionu, ale v mnohem širším měřítku. Zástupci spolku na slavnostním koncertu nemohou proto chybět.

Poté, až všichni, kdo si to opravdu zaslouží, převezmou svá ocenění, zazní z kůru hudba českých, německých a francouzských autorů a návštěvníci si budou moci poslechnout skladby Dietricha Buxtehudea, Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany, Eugena Gigouta a Josefa Kličky.

Dana Ehlová