Zatímco tradičněji komunikující lidé mají pro vyjádření náklonnosti a obdivu k jiným celou škálu výrazů, například šarm, romantika, styl či přitažlivost, současná generace Z odkojená TikTokem si vystačí se všeříkajícím slovem rizz. 

Slovo rizz je definováno jako styl, šarm nebo přitažlivost a schopnost přitáhnout romantického nebo sexuálního partnera.

Alespoň se to domnívají jazykovědci z anglické Oxford Univerzity Press, která již roky vydává prestižní Oxfordský slovník. Podle nich je slovem rizz, které je definováno jako styl, šarm nebo přitažlivost a schopnost přitáhnout romantického nebo sexuálního partnera, orámován končící letošní rok. Termín je považován za zkrácenou formu slova charisma. „V češtině se toto slovo v celospolečenské komunikaci zatím neužívá, ale dobře jej znají mladí lidé – příslušníci generace Z, tedy ti, kteří se narodili přibližně mezi lety 1995 a 2010,“ uvedla Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český.

Rozumíte tomu, jak se dnes baví děti ve škole? Otestujte své znalosti moderního slovníku v našem kvízu:

Porozumět řeči dnešní mládeže je někdy těžké.
KVÍZ: OMG! To je neskutečně „kjůt“ Chápete výrazy dnešní mládeže?

Podle ní se do internetových slovníčků mluvy současné mládeže již slovo rizz dostalo a lze ho nalézt i v databázi nových slov Ústavu pro jazyk český (neologismy.cz). „Je však příliš brzy na to odhadnout, zda se tento anglicismus dostane i do všeobecného výkladového slovníku. Intuitivně bychom asi řekli, že ne, ale v jazykový vývoj nám už přinesl mnohá překvapení, budeme si tedy muset počkat,“ doplnila Lišková

V angličtině může také být toto slovo použito jako sloveso. Například ve rčeních jako „to rizz up“, což znamená někoho přilákat či svést. „Je to v podstatě novější verze hry definované jako dovednost, zdatnost a schopnost sexuálně přitahovat ostatní pomocí svého kouzla,“ okomentoval slovo roku portál britské BBC News.

Slova roku za posledních 10 let

• 2022: goblin mode – Termín označuje typ požitkářského, líného, lajdáckého nebo chamtivého chování, které obvykle odmítá společenské normy nebo očekávání
• 2021: vax - vakcína, vakcinace
• 2020: Slovo nebylo vybráno
• 2019: climate emergency - stav klimatické nouze
• 2018: toxic – člověk (či situace), který je velmi škodlivý nebo nepříjemný všudypřítomným nebo zákeřným způsobem.
• 2017: youthquake - kombinuje slova youth (mládí) a quake (zemětřesení); má být synonymem vlivu mladých lidí nejen v politice, ale třeba ekologii
• 2016: post-truth - post-pravdivý - označuje okolnosti, kdy objektivní fakta mají menší vliv na utváření veřejného mínění než apelování na city a osobní názory
• 2015: v tomto roce byl poprvé v historii zvolen piktogram, tedy lépe řečeno emotikon, tedy smajlík
• 2014: vape - odkazuje k rozšíření e-cigaret, které člověk vapuje - vdechuje nikotinovou páru
• 2013: selfie​

Oxfordská slova roku nejen odhalují trendy a změny ve společnosti, ale také ukazují, jak se jazyk vyvíjí a přizpůsobuje. Například v roce 2013 se slovem roku stalo selfie, které bylo příkladem, jak technologický pokrok ovlivňuje jazyk a komunikaci. „V roce 2022 bylo vybráno sousloví goblin mode, což odráží společenský trend odporu proti sociálním normám a očekáváním,“ doplnila Lišková.

Předchozí roky přinesly slova jako vax (2021), symbolizující globální snahu o vakcinaci proti covid-19, a climate emergency (2019), což poukazuje na rostoucí obavy o klima.

Zdroj: Youtube

Slova z anglické jazykové oblasti, které se navíc stanou slovem roku, se podle Liškové mohou dostat i do češtiny, byť třeba v počeštěné podobě. „Například společností stále rezonuje téma ochrany životního prostředí. Roku 2019 bylo výrazem roku vyhlášeno sousloví climate emergency – a spojení klimatická nouze se poměrně běžně užívá i v češtině,“ připomněla odbornice.

V předchozím roce, roku 2018, zvítězilo slovo toxický, které se nověji užívá i k popisu nepříjemných, nepřijatelných situací (jako je toxické pracovní prostředí) nebo lidí, kteří přinášejí neštěstí a není prospěšné pobývat v jejich blízkosti (například toxický muž/toxická žena). „Cize nám nezní ani slovo postpravdivý (post-truth) z roku 2016, odkazující k realitě, v níž nad ověřenými fakty vítězí emoce," podotkla Lišková.

Vyznáte se ve slovníku mladých lidí?

Ilustrační snímek
Česko-anglický slovník puberťáků? Kódovanou řeč si užívají

Roku 2014 bodovalo sloveso vape neboli vapovat s významem vdechovat (aromatickou) páru s obsahem nikotinu prostřednictvím elektronické cigarety. „To už nás v češtině nezaráží, podobně jako vítěz roku 2013, jímž se stalo slovo selfie neboli fotografie sebe samého pořízená zpravidla mobilním telefonem,“ doplnila odbornice.

Oblíbená převzatá slova

V Česku jsou v posledních letech populární i převzatá slova, která nejsou slovy roku. „Těžko lze jmenovat jen jedno nebo několik málo slov. Ale tematickou oblastí, v níž zaznamenáváme značný příliv cizích slov, je gastronomie. Vedle pojmenování jednotlivých pokrmů a nápojů, vezměme si jen mnoho druhů kávy, jako je americano, cold brew, flat white, macchiato nebo ristretto, jsou to i nové styly stravování, jako je flexitariánství čili stravovací styl, při němž se do obvykle bezmasé stravy občas zařadí maso, především bílé, nebo freeganství, tedy stravování se tak, aby se co nejméně plýtvalo jídlem, a to i s využitím zdravotně nezávadných vyhozených potravin. Při označování skvělého, nebo naopak nechutného jídla se nově užívá expresivního spojení gastronomické porno. Je to nezvyklé, ale jedno sousloví skutečně může označovat jak něco vynikajícího, mimořádně pozitivního, tak v jiných kontextech něco nechutného, nekvalitního a nepodařeného,“ uvádí Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český.